Konings Kinders Week 2018

Poster KKW 2018 - Afr - version 2

#protip: Vermy die lang registrasie ry!

  • Laai die registrasie vorm HIER af.
  • Voltooi en handig in by Mamma Mia of bring saam na KKW.

King’s Kids Week 2018

Poster KKW 2018 - Eng - version 2

#protip: Avoid the long registration line!

  • Download registration form HERE.
  • Complete and either hand in at Mamma Mia or bring with to KKW.