Afrikaanse Samekoms: 24 Mei

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
img2

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:7–8
143:7 Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
143:8 Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE 
  • 25 Mei – Johnie Bouwer
  • 25 Mei – Jeanette Rall
   • Ek het verlede week die Excel dokument uitgestuur op ons Whatsapp groep. Kan u asb u inligting nagaan. As daar enige verandering is, laat weet my asb.
   • As u nie op die lys is nie maar graag wil wees, laat weet my!
   • As u graag bygevoeg wil word op ons Whatsapp groep, laat weet my asb.
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier en saambid te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video program, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Dis jou laaste kans om die Here se praktiese liefde te wys aan iemand anders gedurende die maand Mei. (Maar natuurlik hoop ons dat ons elke dag sal lewe om God se liefde aan ander te wys op praktiese maniere)
  • Hier onder is weer ‘n paar idees:
   • Lewer wegneem-kos by hulle huis af.
   • Pluk blomme en laai by hulle huis af.
   • Laai ‘n sak inkopies by hulle huis af
   • Koop ‘n geskenkbewys wat hulle na die tuiskluis kan gebruik. (Baie besighede wat tans nie besigheid kan doen nie, verkoop geskenkbewyse wat u na die tuiskluis kan gebruik)
   • Bied aan om op ‘n praktiese manier te help, deur bv hulle hond vir ‘n stappie te neem.
   • As u weet hulle het onbetaalde rekeninge, bied aan om rekeninge te help betaal.
   • Bel mense wat alleen is gereeld om kontak met hulle te hou
  • Die ideaal is om hierdie dinge anoniem te doen, maar baie van die voorbeelde hierbo kan mens nie anoniem doen nie. As u wil, kan u die kaartjie hier onder uitdruk en saam met u daad van liefde gee.

MEI Seeninge aan jou.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem dit asb op en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens. (Om dit op te neem, neem u video van uself op u foon wat u dan vir my whatsapp)

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

 

‘n Nuwe lied (vir ons!) Maar watter pragtige woorde!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Louise Jansen se suster met kanker. Boodskap van Louise: “Alles gaan goed met my sus Elize. Sy het gister weer chemo gekry. Sy oefen en draf en werk. Sy gaan die online Comrades doen dv. Alles gaan goed onder omstandighede. God gee haar krag
 • Bid vir Daniela de Jager wat blyplek nodig het: sy soek na ‘n woonstel om te huur in Stilbaai. Sy soek ook iemand wat haar kan help om haar dinge te stoor vir 2 maande.
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir al die werkers (assistente, skoonmakers, ens) van winkels, hospitale en ander publieke plekke dat die Here hulle sal veilig hou van die Corona virus.

7) Boodskap: SKEPTIES of SOEKEND?

U kan u Bybel oopmaak by Markus 2 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

 

Worship Service: 24 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img3

1) Preparation and Prayer

Good morning! How are you doing? Are you able to keep on clinging onto God in these uncertain times? If you struggle, please don’t struggle alone. Let me know!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 32:8–11 (ESV)
32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
32:9 Be not like a horse or a mule, without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you.
32:10 Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the LORD.
32:11 Be glad in the LORD, and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart!

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 25th Jeanette Rall
  • 29th Joy Delport
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • REVELATION. For those following our 3-year Bible reading plan, I hope you are enjoying Revelation! If you share my views on Revelation, you will find a lot of help in these sermons G.K. Beale preached through Revelation: https://www.monergism.com/blog/exposition-revelation-mp3-series-g-k-beale
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • “MAY THE LORD BLESS YOU” outreach. 
  • I’m hearing some wonderful right-hand-doesn’t-know-what-the-left-hand-is-doing blessings that some of you are bestowing on other people. May God inspire you to reach more people with his love. The month is almost at an end, so go big! And hopefully your acts of love will not end when the month ends, but that you’ll continue being the hands and feet of Jesus to those around you.

May the LORD bless you

3) Testimonies

You are welcome to record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services. (You can record yourself on your phone and then whatsapp the video to me)

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

 

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Janet van Zyl, Garness Wilson, Annelize Meintjes
 • Sick people to pray for:
  • Martha is back home, but Godwin will only hear from the doctor on Monday.
  • Godwin,  Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet, Garness
  • Sue (Delene’s sister). She has to go back to Frere hospital next week for her cancer treatment, but they’ve heard that Frere hospital is forced to shut down. Please pray for God to make a way for her.
  • Lex Schwartzel. Lex is really struggling and his mind is often not clear. Thanks be to God that he is in safe care at Huis Stilbaai
  • Sharn Brummer fell and hurt her back quite badly.
 • Praise God.
  • Brian Fraser, Rose Schutte and Jemma Sainsbury got the all-clear (or the “still clear”) after their cancer treatment.
 • Pray for
  • Daniela de Jager who needs a new place to stay
  • George and Lesley Blumrick for a job that can sustain them through the lockdown.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Everyone working in shops and public places (including the cleaners) that God will keep them protected from the Corona virus.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 1 before clicking on the video below. 🙂

 

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Afrikaanse Samekoms: 17 Mei

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
img1

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:7–8
143:7 Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
143:8 Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • Geen waarvan ons weet nie. Laat weet asb as u hierdie week verjaar.
   • Ek hetvandag die Excel dokument uitgestuur op ons Whatsapp groep. Kan u asb u inligting nagaan. As daar enige verandering is, laat weet my asb.
   • As u nie op die lys is nie maar graag wil wees, laat weet my!
   • As u graag bygevoeg wil word op ons Whatsapp groep, laat weet my asb.
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Gedurende die maand Mei het ons ‘n persoonlike uitreik en ons wil almal van u nooi om deel te neem. Dis baie eenvoudig: jy bid dat die Here iemand op jou hart plaas en bid ook hoe jy die persoon kan seën op ‘n praktiese manier om so die liefde van Jesus te wys. Toe ons die “uitreik” beplan het, het ons gehoop vir mense wat ander se gras kan sny, oornooi vir etes, ens. Maar met die COVID-19 pandemie sal ons wys en slim moet wees om interessante, wettige maniere te kry om mense te seën.
  • Hier is ‘n paar idees:
   • Lewer wegneem-kos by hulle huis af.
   • Pluk blomme en laai by hulle huis af.
   • Laai ‘n sak inkopies by hulle huis af
   • Koop ‘n geskenkbewys wat hulle na die tuiskluis kan gebruik. (Baie besighede wat tans nie besigheid kan doen nie, verkoop geskenkbewyse wat u na die tuiskluis kan gebruik)
   • Bied aan om op ‘n praktiese manier te help, deur bv hulle hond vir ‘n stappie te neem.
   • As u weet hulle het onbetaalde rekeninge, bied aan om rekeninge te help betaal.
   • Bel mense wat alleen is gereeld om kontak met hulle te hou
  • Die ideaal is om hierdie dinge anoniem te doen, maar baie van die voorbeelde hierbo kan mens nie anoniem doen nie. As u wil, kan u die kaartjie hier onder uitdruk en saam met u daad van liefde gee.

MEI Seeninge aan jou.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem dit asb op en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens. (Om dit op te neem, neem u video van uself op u foon wat u dan vir my whatsapp)

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

Die volgende lied is aangevra deur Louise Jansen. 🙂

Die volgende lied is aangevra deur Niël en Elsa Pienaar 🙂 

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Louise Jansen se suster met kanker. Die kanker het verder versprei en sy gaan vir agressiewe kanker-behandeling.
 • Bid vir Daniela de Jager wat blyplek nodig het: sy soek na ‘n woonstel om te huur in Stilbaai.
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Sê DANKIE. Maak ‘n lys van al die goeie dinge wat die Here aan u gegee en gedoen het tydens die tuiskluis (lockdown) en dank Hom daarvoor.

7) Boodskap: Leer uit die dissipels se eerste ontmoeting met Jesus

U kan u Bybel oopmaak by Mattheus 4 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang: I have decided to follow Jesus!

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Worship Service: 17 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img1

 

1) Preparation and Prayer

Good morning! I pray that you will be blessed as you join us in doing online church this morning. Even though we long for the day that we can meet in person again, we are thankful that we still have other methods to spend time together.

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 143:5–6 (ESV)
143:5 I remember the days of old; I meditate on all that you have done; I ponder the work of your hands.
143:6 I stretch out my hands to you; my soul thirsts for you like a parched land. Selah

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 18th Estelle Vorster
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • FAITH FOR DAILY LIVINGS. There are still many Faith For Daily Living devotionals available from Delene. Please contact her if you want a copy.
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • “MAY THE LORD BLESS YOU” outreach. 
  • It’s been great to see how many of you have taken up this challenge to personally reach out to others to show them love by means of practical acts of love. Below are some ideas of things you can do:
   • Deliver food at their home.
   • Pick some flowers and drop at their home
   • Drop a bag of groceries at their home.
   • Buy them vouchers that they can use after the lockdown. (Some companies that are not allowed to do business now, are selling vouchers that you can redeem after the lockdown)
   • Offer to help them in a practical, legal way: e.g. take their dog for a walk.
   • If you know they have bills / debt, help to pay off their debt.
   • Regularly phoning and keeping contact with someone.
  • As far as possible it is best to stay anonymous when you help them (which is not possible for many of the examples above). But if you want you can print out the card below and give it to them with your act of love.

May the LORD bless you

3) Testimonies

You are welcome to record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services. (You can record yourself on your phone and then whatsapp the video to me)

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Shane, Kealla and Kai Pratt; Daniela de Jager
 • Sick people to pray for:
  • Martha is still in Bayview
  • Godwin, Gemma, Sue,  Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet
  • Garness values your prayer for her to be able to walk again without her walker.
  • Miriam Matthysen managed to get her medicine.
 • Pray for
  • Daniela de Jager who needs a new place to stay
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • THANKS Make a list of the good things God has been doing in your and your families lives during the lockdown and thank God for it.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 1 before clicking on the video below. 🙂

 

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Afrikaanse Samekoms Diens: 10 Mei

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
opstand teen regering.png

1) VOORBEREIDING

4 belangrike dinge vir vandag!

2) GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 84:2–5 
84:2 Hoe lieflik is u woninge, o HERE van die leërskare!
84:3 My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die HERE; my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God.
84:4 Selfs vind die mossie ’n huis en die swaweltjie ’n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, HERE van die leërskare, my Koning en my God!
84:5 Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis; hulle prys U gedurig. Sela.

Amen

3) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • 14 Mei : Hannes Vermaak
   • My verskoning dat ek nog nie die naamlys uitgestuur het nie; dinge hou my besig tydens tuiskluis! Ek doen dit so gou as moontlik
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK.
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Gedurende die maand Mei het ons ‘n persoonlike uitreik en ons wil almal van u nooi om deel te neem. Dis baie eenvoudig: jy bid dat die Here iemand op jou hart plaas en bid ook hoe jy die persoon kan seën op ‘n praktiese manier om so die liefde van Jesus te wys. Toe ons die “uitreik” beplan het, het ons gehoop vir mense wat ander se gras kan sny, oornooi vir etes, ens. Maar met die COVID-19 pandemie sal ons wys en slim moet wees om interessante, wettige maniere te kry om mense te seën.

MEI Seeninge aan jou.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Louise Jansen se suster met kanker. Die kanker het verder versprei en sy gaan vir agressiewe kanker-behandeling.
 • Bid vir Daniela de Jager wat blyplek nodig het: sy soek na ‘n woonstel om te huur in Stilbaai.
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir die regering dat hulle wyse besluite sal neem. En dat hulle al hulle goeie planne wat hulle maak sal uitvoer.

7) Boodskap: Opstand teen die regering?

U kan u Bybel oopmaak by Titus 3 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang

Die finale lied was aangevra deur Alta Ferreira 🙂

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Worship Service: 10 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img0.jpg

1) Preparation

4 important things you need to know!

2) Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 84:1–4 (ESV)
84:1 How lovely is your dwelling place, O LORD of hosts!
84:2 My soul longs, yes, faints for the courts of the LORD; my heart and flesh sing for joy to the living God.
84:3 Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, at your altars, O LORD of hosts, my King and my God.
84:4 Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise! Selah

Amen

3) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 10th (today) Shane Pratt.
  • 11th Lee Symons.
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • “MAY THE LORD BLESS YOU” outreach. 
  • During the month of May we’d like to encourage you to do various personal outreaches to bless other people with practical acts of love. When we planned this, we were hoping for practical blessings of mowing someone’s lawn, taking flowers to them, inviting someone over for a meal, etc. Sadly under COVID-19 lockdown, we’ll have to be much wiser on how to bless other people. If you have some great ideas how we can bless people during COVID-19, let Carel-J know and he will share the ideas with the church.

May the LORD bless you

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Gert and Elsa Kruger, Clifton and Annalet Donald.
 • Sick people to pray for:
  • Martha is back in Bayview with a very high fever.
  • Godwin, Gemma, Sue,  Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet
  • Garness values your prayer for her to be able to walk again without her walker.
  • Miriam Matthysen. She has been sick since last Sunday and is not able to get the medicine she needs.
  • Lesley Blumrick has a bad kidney infection
  • Sharn Brummer who hurt her back.
 • Pray for
  • Daniela de Jager who needs a new place to stay
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Government Pray for them to obedient to God’s leading to fulfil His great purposes.

7) Message

You can open your Bible to Titus 3 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

The final hymn was requested by Alta Ferreira 🙂

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.