Afrikaanse Samekoms: 26 April 2020

img1

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) Voorbereiding in Gebed

Lees die volgende Psalms saam as ‘n gebed as hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 5:12–13 
5:12 Maar laat almal wat by U skuil, bly wees, laat hulle altyd jubel. U beskerm dié wat u Naam liefhet, en hulle juig oor U.
5:13 U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, u goedheid beskerm hom soos ’n skild

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • 1 Mei :  Niël Pienaar
   • Ek is besig om’n  databasis op te stel met verjaarsdae en huweliksherdenkings. Ek sal dit uitstuur hierdie week vir korreksie
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om van volgende Sondag af Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦

3) Offerande

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

4) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

5) GEBED

Spandeer bietjie kwaliteit tyd in gebed

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir ons (en alle ander Christene) om tyd in die Woord te spandeer

 

6) Boodskap: Ontmoet Jesus soos Simeon het

U kan u Bybel oopmaak by Lukas 2:25-32 en dan op die video hier onder click. 🙂

7) Finale Lofsang

8) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16 (AFRIKAAN)
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Worship Service: 26 April 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 17:6–9 (ESV)
17:6 I call upon You, for You will answer me, O God; incline your ear to me; hear my words.
17:7 Wondrously show your steadfast love, O Savior of those who seek refuge from their adversaries at your right hand.
17:8 Keep me as the apple of your eye; hide me in the shadow of your wings,
17:9 from the wicked who do me violence, my deadly enemies who surround me.

2) Announcements

 • BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES.
  • 2nd May : Kelly-Mari Boswell
  • 2nd May : Magriet Dearman
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Bible studies. The Wednesday morning Bible study has started with online meetings. The teenagers also meet online twice a week. If you’re not part of a Bible study we really want to encourage you to join one now. Online meeting is still far more beneficial than not meeting at all.
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED. It’s with great sadness that we have to cancel King’s Kids Week for this year. This is the time we need to get the team together to start training and preparation, which is not possible. It would also not be wise to bring a great crowd of children (many from other towns) together in 2 months time, considering what we’re learning from other countries on how long social distancing must be in place (There is also talk that the June/July holidays will be cancelled)

3) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

4) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

We’re doing a NEW song today, but many of you will know it already. 🙂

5) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: : Jeniene&John Linton; Herman & Anne Jolink
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Denise, Gemma, Sue (Delene’s sister), Garness
  • Pray for Vicky’s and family with the death of her son Andre.
  • Pray for Yvonne Roth’s daughter Desirée, who after 2 ops and 2 years is still fighting cancer. Please pray for complete healing.
  • Pray for Miriam Matthysen’s son who lost his job.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the church to grow in love and care primarily for our Christian family (Galatians 6:10) but also for the rest of the world.

6) Message: I need you! (And you need me)

You can open your Bible to Philippians 1:1-8 before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Worship Service 19 April 2020

 

1) Preparation and Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 121:1–8 (ESV)
121:1 I lift up my eyes to the hills. From where does my help come?
121:2 My help comes from the LORD, who made heaven and earth.
121:3 He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.
121:4 Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep.
121:5 The LORD is your keeper; the LORD is your shade on your right hand.
121:6 The sun shall not strike you by day, nor the moon by night.
121:7 The LORD will keep you from all evil; he will keep your life.
121:8 The LORD will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.

2) Announcements

 • BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES.
  • 21st  Daniela de Jager
  • 22nd Erika du Preez
  • 23rd Brenda Swift
 • WEDDING ANNIVERSARY
  • 20th Herman & Erika du Preez
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let us know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED. It’s with great sadness that we have to cancel King’s Kids Week for this year. This is the time we need to get the team together to start training and preparation, which is not possible. It would also not be wise to bring a great crowd of children (many from other towns) together in 2 months time, considering what we’re learning from other countries on how long social distancing must be in place (There is also talk that the June/July holidays will be cancelled)

3) Offering

Some have asked how they can still give money. You can either do an EFT into our account (details below) or you can just keep the money safe at home and bring it to church when we meet again.

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

4) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

5) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: All the many Rischmullers
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Denise, Gemma, Sue (Delene’s sister), Garness
  • Pray for Vicky’s son Andre. He is in hospital with Coronary Thrombosis in his right hip
  • Denise went for a check-up and the eye specialist is very impressed with her progress.
  • Pray for Yvonne Roth’s daughter Desirée, who after 2 ops and 2 years is still fighting cancer. Please pray for complete healing.
  • Pray for Miriam Matthysen’s son who lost his job.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the LORD to have mercy on South Africa so that the COVID-19 pandemic won’t affect us as badly as many suspect.

6) Message – Is Satan and God at war?

You can open your Bible to Colossians 2:14-15 and 1 Peter 5:8-9  before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Worship Service 12 April 2020

1) Preparation and Prayer

CHRIST IS RISEN!
HE IS RISEN INDEED!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 130:1–6 (ESV)
1 Out of the depths I cry to you, O LORD!
2 O Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy!
3 If you, O LORD, should mark iniquities, O Lord, who could stand?
4 But with You there is forgiveness, that You may be feared.
5 I wait for the LORD, my soul waits, and in his word I hope;
6 my soul waits for the Lord more than watchmen for the morning, more than watchmen for the morning.

2) Announcements

 • BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES.
  • 16th Johannes Swart
 • FAMILIES TO PRAY FOR TODAY
  • Gillian Lohr, Chris, Lorraine and Janice Kapp
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Denise, Gemma, Sue (Delene’s sister), Garness
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let us know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED. It’s with great sadness that we have to cancel King’s Kids Week for this year. This is the time we need to get the team together to start training and preparation, which is not possible. It would also not be wise to bring a great crowd of children (many from other towns) together in 2 months time, considering what we’re learning from other countries on how long social distancing must be in place (There is also talk that the June/July holidays will be cancelled)

3) Offering

Some have asked how they can still give money. You can either do an EFT into our account (details below) or you can just keep the money safe at home and bring it to church when we meet again.

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

4) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

5) Prayer

Spend time in prayer.

 • Praying for items in Announcements
 • Every day we want to pray for 3 things:
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the economy of our country and the world. Pray especially for the vulnerable, and the church will rise up to look after the “widows and orphans”

6) Communion

Get your bread and cup ready and join us for the Lord’s Supper

7) Praise Singing

6) Message – Grasping the Gospel

You can open your Bible to Matthew 26:6-13 before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Worship Service 5 April 2020

1) Preparation and Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 84:1–4 (ESV)
1 How lovely is your dwelling place, O LORD of hosts!
2 My soul longs, yes, faints for the courts of the LORD; my heart and flesh sing for joy to the living God.
3 Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, at your altars, O LORD of hosts, my King and my God.
4 Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise! Selah

2) Announcements

 • BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES.
  • 5th (TODAY!) Clifton Donald
 • ANNIVERSARIES
  • 11th John and Jeniene Linton
 • PRAYING People on bulletin we’re praying for today: Paul, Janine & Hantie de Villiers. Anthony & Gillian Smith.
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Denise, Gemma, Sue (Delene’s sister), Garness
 • WHATSAPP. If you do not yet receive the church’s WHATSAPP messages, please let me know.
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week. We will decide in the next month whether it would be wise to cancel King’s Kids Week this year.
  • King’s Kids Crew Forms. But while it’s still up in the air, please register as crew by April 14 latest. Speak to Carel-J if you want a form.

 

3) Offering

Some have asked how they can still give money. You can either do an EFT into our account (details below) or you can just keep the money safe at home and bring it to church when we meet again.

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

4) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

5) Prayer

Spend time in prayer.

 • Praying for items in Announcements
 • Every day we want to pray for 3 things:
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for churches all over the world to boldly proclaim the gospel in love today and every day.

 

6) Message – Is This The End?

You can open your Bible to Revelation 6-8 before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.