English Worship Service: 1 August 2021

Our anchor in times of storm – Charles Stanley

stanley

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! Please read this Psalm as a prayer over you and your loved ones.


For He delivers the needy when he calls, the poor and him who has no helper.
He has pity on the weak and the needy, and saves the lives of the needy.
From oppression and violence He redeems their life, and precious is their blood in his sight.

Amen 

Psalm 72:12–14 (ESV)

2) Announcements

 • BIRTHDAYS:
  • 1st Penny Symons;
  • 3rd Michael Nel;
  • 6th Tonie Gerber
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  •  3rd Tony and Magriet Dearman
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • If you have not yet completed a POPI form, please do so ASAP!

  • The POPI act requires us (and all organisations in South Africa) to get your permission to store / publish your personal information. 
  • So can you please complete another form with your detail that also ask you to specifically give us permission to store and retrieve your info, together with your signature.
  • You can download the form below or you can get one at the information table in church.
  • Please return the completed form ASAP to Carel-J 
 • HELPING LOCALLY

  • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.
  • NEEDING HELP?  If you are struggling physically, emotionally and/or spiritually please contact Carel-J or one of the elders. 
 1.  

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

 

5) Prayer

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for:
  • Martha and Godwin Africa,
  • Arthur and Marlene Alford
 • PRAISE ITEMS!

  • Praise God that we can meet (safely!) in person again.
 • PRAYER REQUESTS:

  • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues:  Martha, Godwin, Garness, Yvonne and her daughter, Desiree
  • Delene’s sister, Sue. After much struggles Sue will, Lord willing, have a cystoscopy on the 27th of August and have results on the 1st of September. Please keep her in your prayers.
  • Martha’s son. Martha’s eldest son (Godwin’s brother) passed away last week. Please keep the family in your prayers.
  • Pray for Louise and family with the death of her sister, Elize.
  • COVID-19. The COVID numbers in Stilbaai and Melkhoutfontein is still very high. Pray for God’s protection and healing and also that people will be wise in following protocols to prevent the further, unnecessary spread of the disease.
  • Pray for all people working in public spaces where they are in contact with a lot of people. Pray for their protection from getting COVID-19.
  • Please pray for the personnel administering the vaccine. They are doing a great job under trying circumstances.

7) Praise Singing

 

8) Message  

We are back in the hall today, so the message preached in the hall today will be available online next week. Today we have another blessed “visiting preacher” speaking on the storms of life.

9) Final Hymn

 

10) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family 

2 Thessalonians 3:16 (ESV) 
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Aanlyn Diens: 1 Augustus 2021

Hoe hoor ek Jesus se stem? – Riekert Botha

riekert botha

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Voorbereiding en Gebed

Goeiemore! Bid hierdie gebed saam om jou hart reg te kry vir die samekoms.

LOOF die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U be-kleed —
wat Uself omhul met die lig soos met ’n kleed, wat die hemel uitspan soos ’n tentdoek;
wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,
wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

Amen

Psalm 104:1–4

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE:
  • 1st Penny Symons;
  • 3rd Michael Nel;
  • 6th Tonie Gerber
 • HUWELIKSHERDENKINGS
  •  3rd Tony and Magriet Dearman
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • As u nog nie ‘n POPI vorm ingevul het nie, doen dit asb so gou as moontlik 🙂

  • Die POPI-wet vereis dat ons (en alle organisasies in Suid-Afrika) u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te stoor / publiseer.
  • Kan u dus ‘n ander vorm invul met u besonderhede wat u ook vra om spesifiek toestemming te gee om u inligting te stoor en te publiseer, tesame met u handtekening.
  • U kan die onderstaande vorm aflaai, of u kan dit by die inligtingstafel in die kerk kry.
   Form to Gather Information from People for Church
  • Stuur asseblief die voltooide vorm ASAP aan Carel-J
 • HELP PLAASLIK

  • BADISA VOEDSELPAKKIES – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat gedurende hierdie tye nie in staat is om hulself te onderhou nie. Hulle pak en lewer kospakkies by hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items in die houers wat by SPAR en OK aangebied word, te koop en te plaas.
  • Kontak Carel-J as u emosioneel en geestelik sukkel en berading benodig.
  • Kontak Carel-J of een van die ouderlinge as u fisiese behoeftes het.

3) Getuienis

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) Offerande

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

 

5) GEBED

 • MENSE OP DIE BULLETIN VIR WIE ONS VANDAG BID:
  • Martha and Godwin Africa,
  • Arthur and Marlene Alford
 • PRYS-ITEMS

  • Prys die Here dat ons weer bymekaar kan vergader
 • PRAYER REQUESTS:

  • GESONDHEIDSPROBLEME Bid vir mense wat te doen het met gesondheidsprobleme: Martha, Godwin,  Yvonne en haar dogter Desiree, Garness, Sue (Delene se suster),  Des Schoombie
  • Bid vir Louise en haar familie met die afsterwe van haar suster, Elize.
  • COVID-19. Die COVID-getalle in Stilbaai en Melkhoutfontein is steeds baie hoog. Bid vir die beskerming en genesing deur God, en ook dat mense wys sal wees om protokolle te volg om die verdere, onnodige verspreiding van die siekte te voorkom.
  • Bid vir alle mense wat in publieke plekke werk waar hulle met baie mense in kontak is. Bid dat hulle beskerm word teen COVID-19.
  • Bid asseblief vir die personeel wat die entstof toedien. Hulle doen goeie werk onder moeilike omstandighede.

7) LOFSANG

 

 

8) BOODSKAP

Ons gaan vandag voort met ons 1 Thessalonisense reeks in die saal. Die preek sal opgeneem word en volgende week op die aanlyndiens wees.

Vandag is ons bevoorreg om Riekert Botha as ‘n gasprediker te hê. Hierdie is die eerste van sy Vita Dei Woordskool videos. Die reeks trek nou al by 243, so kan kyk gerus na meer as dit vir u tot seen was.

9) Laaste Lied

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Afrikaanse Aanlyn Diens: 25 Julie 2021

God se manier: Reageer reg op onluste, plundery en vernietiging

 

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Voorbereiding en Gebed

Goeiemore! Bid hierdie gebed saam om jou hart reg te kry vir die samekoms.

LOOF die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U be-kleed —
wat Uself omhul met die lig soos met ’n kleed, wat die hemel uitspan soos ’n tentdoek;
wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,
wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

Amen

Psalm 104:1–4

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE:
  • 26th Desmond Quinton;
  • 28th Johann Baard.
 • HUWELIKSHERDENKINGS
  • 28th Ned and Zarita Herman
 • GESAMENTLIKE NAGMAAL INRY DIENS: 1 AUGUSTUS

  • Volgende Sondag (1 Augustus) het ons weer ‘n gekombineerde (dus Engelse en Afrikaanse) nagmaal inrydiens by die Brugmark-parkeerterrein om 10:00vm.

  • Bring asseblief u eie brood en vrugtesap / wyn saam sodat u aan die nagmaal kan deelneem.

  • Om die rede sal daar volgende week ook geen aanlyn dienste wees nie. (Nie Engels of Afrikaans nie)

 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • As u nog nie ‘n POPI vorm ingevul het nie, doen dit asb so gou as moontlik 🙂

  • Die POPI-wet vereis dat ons (en alle organisasies in Suid-Afrika) u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te stoor / publiseer.
  • Kan u dus ‘n ander vorm invul met u besonderhede wat u ook vra om spesifiek toestemming te gee om u inligting te stoor en te publiseer, tesame met u handtekening.
  • U kan die onderstaande vorm aflaai, of u kan dit by die inligtingstafel in die kerk kry.
   Form to Gather Information from People for Church
  • Stuur asseblief die voltooide vorm ASAP aan Carel-J
 • HULP AAN DIEGENE IN DIE LAND WAAR PLUNDERY EN VERNIETIGING PLAASGEVIND HET.

  • Roep God u om te help met die behoefte wat tans deur die dele van die land ervaar word? Dit is belangrik om betroubare kanale te gebruik om te help.
  • Ons sal inligting per e-pos / whatsapp e-pos oor hoe u die kerke in KZN wat besig is om voedsel uit te deel, kan ondersteun.
  • Onthou ook dat honger en nood nie net ‘daar ver’ gebeur nie. Selfs in Stilbaai en Melkhoutfontein sukkel mense met armoede en honger. Ondersteun Badisa asb om hulle te help. (Sien meer inligting hieronder)
   • BADISA VOEDSELPAKKIES – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat gedurende hierdie tye nie in staat is om hulself te onderhou nie. Hulle pak en lewer kospakkies by hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items in die houers wat by SPAR en OK aangebied word, te koop en te plaas.
 1. HULP BENODIG? Kontak Carel-J as u emosioneel en geestelik sukkel en berading benodig.
  Kontak Carel-J of een van die ouderlinge as u fisiese behoeftes het.
 2. HULP AAN DIE WAT SIEK IS MET COVID-19. Ons wil diegene help wat in selfkarantyn moet wees omdat hulle siek is met COVID-19 of wat in kontak was met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  a) Laat weet ons as u siek word of u in kwarantyn moet gaan. Laat weet ons watter soort hulp u benodig. Bv. hulp met die koop van kruideniersware, etes aflewer, ens.
  b) Ons het vrywilligers nodig wat hiermee kan help (kos koop / maak en aflewer). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.

3) Getuienis

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) Offering

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

 

5) GEBED

 • MENSE OP DIE BULLETIN VIR WIE ONS VANDAG BID:
  •  Greg and Debbie Warner,
  • Miriam Matthysen
  • Johannes, Karlien, Rosa en Johan van Zyl
 • PRYS-ITEMS

  • Loof God dat hulle die oorsaak vir Russell Alford se gesondheidskwessies kon vind en dat hy ook baie beter vaar.
  • Dankie vir almal wat vir Carel-J gebid het. God is goed en dit gaan goed met hom. 🙂
 • PRAYER REQUESTS:

  • ONRUS IN DIE LAND. Bid vir die redding van diegene wat in frustrasie leef omdat hulle hoop op hierdie wêreld is. Bid teen armoede en werkloosheid: bid dat mense werk sal kry om in hul gesinne te voorsien. Bid vir die polisie en nasionale weermag wat die geweld en plundering moet hanteer. Bid dat die wat die wet oortree het dat hulle gevang en gevonnis kan word, veral die leiers agter die onluste.
  • COVID-19. Die COVID-getalle in Stilbaai en Melkhoutfontein is steeds baie hoog. Bid vir die beskerming en genesing deur God, en ook dat mense wys sal wees om protokolle te volg om die verdere, onnodige verspreiding van die siekte te voorkom.
  • Bid vir alle mense wat in publieke plekke werk waar hulle met baie mense in kontak is. Bid dat hulle beskerm word teen COVID-19.
  • Bid asseblief vir die personeel wat die entstof toedien. Hulle doen goeie werk onder moeilike omstandighede.
  • GESONDHEIDSPROBLEME Bid vir mense wat te doen het met gesondheidsprobleme: Martha, Godwin,  Yvonne en haar dogter Desiree, Garness, Sue (Delene se suster),  Des Schoombie, Elize (Louise se suster)
  • Bid vir besighede, veral restaurante, wat tans baie swaarkry onder the vlak 4 inperking-reels. 

7) LOFSANG

 

 

8) BOODSKAP

Weens my kort besoekie aan die hospitaal kon ek nie die boodskappe voorberei, opneem, wysig en oplaai vir hierdie week nie. Maar hier is ‘n baie NB (ENGELSE) boodskap van Basil Sparks (Durbanville Baptist Church) oor ‘n goddelike manier om die krisis in ons land te beantwoord.

9) Laaste Lied

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

English Worship Service: 25 July 2021

Responding right to evil in the country

 

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! Please read this Psalm as a prayer over you and your loved ones.

I give you thanks, O LORD, with my whole heart; before the gods I sing your praise;
I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word.
xOn the day I called, you answered me; my strength of soul you increased.

Amen

Psalm 138:1–3 (ESV)

2) Announcements

 • BIRTHDAYS:
  • 26th Desmond Quinton;
  • 28th Johann Baard.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 28th Ned and Zarita Herman
 •  
 • DRIVE-IN COMMUNION SERVICE 1 AUGUST

  • Next Sunday (1 August) we will have a combined (i.e. English and Afrikaans) drive-in service again at the Brugmark parking lot at 10am
  • Please bring your own bread and fruit juice / wine with so that you can partake in the communion.
  • For that reason there will also be no online services next week. (Neither English or Afrikaans)
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • If you have not yet completed a POPI form, please do so ASAP!

  • The POPI act requires us (and all organisations in South Africa) to get your permission to store / publish your personal information. 
  • So can you please complete another form with your detail that also ask you to specifically give us permission to store and retrieve your info, together with your signature.
  • You can download the form below or you can get one at the information table in church.
  • Please return the completed form ASAP to Carel-J 
 • HELPING WITH THE NEEDS WHERE LOOTING AND DESTRUCTION TOOK PLACE

  • Is God calling you to help with the need currently experienced by the parts of the country? It is important to use trustworthy channels for helping.
  • We will email / whatsapp information on how you can support the churches in KZN who are busy distributing food.
  • Also remember that hunger is not just a problem “over there”. Even in Stilbaai and Melkhoutfontein are people struggling with poverty and hunger. Please support Badisa to help them. (See more information below)
   • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.
 1. NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders. 
 2. PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick or need to quarantine, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

 

5) Prayer

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for:
  • Greg and Debbie Warner,
  • Miriam Matthysen
  • Johannes, Karlien, Rosa and Johan van Zyl.
 • PRAISE ITEMS!

  • Praise God that they could find the reason for Russell’s health issues and that he is also doing much better.
  • Thanks you for everyone who prayed for Carel-J. God is good and he is doing fine. 🙂
 • PRAYER REQUESTS:

  • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues:  Martha, Godwin,  Yvonne and her daughter Desiree, Garness, Sue (Delene’s sister), Des Schoombie, Elize (Louise’s sister)
  • COVID-19. The COVID numbers in Stilbaai and Melkhoutfontein is still very high. Pray for God’s protection and healing and also that people will be wise in following protocols to prevent the further, unnecessary spread of the disease.
  • Pray for all people working in public spaces where they are in contact with a lot of people. Pray for their protection from getting COVID-19.
  • Please pray for the personnel administering the vaccine. They are doing a great job under trying circumstances.
  • UNREST IN THE COUNTRY. Pray for the salvation of those who live in frustration because their hope is in this world. Pray against poverty and unemployment: pray for people to find work to provide for their families. Pray for the police and national defense forces who need to deal with the violence and looting.
  • Pray for businesses, especially restaurants, that are struggling during this level 4 lockdown.

7) Praise Singing

 

8) Message  

Due to my short visit to hospital, I wasn’t able to prepare, record, edit and upload the messages for this week. But here is a very NB message from Basil Sparks (Durbanville Baptist Church) on a Godly way to respond the crisis in our country.

9) Final Hymn

 

10) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family 

2 Thessalonians 3:16 (ESV) 
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Aanlyn Diens: 18 Julie 2021

Die krag van geloof

Reeks: [Stap die Pad van Woord en Krag]

3

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Voorbereiding en Gebed

Goeiemore! Bid hierdie gebed saam om jou hart reg te kry vir die samekoms.

LOOF die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U be-kleed —
wat Uself omhul met die lig soos met ’n kleed, wat die hemel uitspan soos ’n tentdoek;
wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,
wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

Amen

Psalm 104:1–4

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE:
  • 18de Godwin Africa;
  • 22ste Gert Kruger.
 • HUWELIKSHERDENKINGS
  • Geen
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • As u nog nie ‘n POPI vorm ingevul het nie, doen dit asb so gou as moontlik 🙂

  • Die POPI-wet vereis dat ons (en alle organisasies in Suid-Afrika) u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te stoor / publiseer.
  • Kan u dus ‘n ander vorm invul met u besonderhede wat u ook vra om spesifiek toestemming te gee om u inligting te stoor en te publiseer, tesame met u handtekening.
  • U kan die onderstaande vorm aflaai, of u kan dit by die inligtingstafel in die kerk kry.
   Form to Gather Information from People for Church
  • Stuur asseblief die voltooide vorm ASAP aan Carel-J
 • HULP AAN DIEGENE IN DIE LAND WAAR PLUNDERY EN VERNIETIGING PLAASGEVIND HET.

  • Roep God u om te help met die behoefte wat tans deur die dele van die land ervaar word? Dit is belangrik om betroubare kanale te gebruik om te help.
  • Ons sal inligting per e-pos / whatsapp e-pos oor hoe u die kerke in KZN wat besig is om voedsel uit te deel, kan ondersteun.
  • Onthou ook dat honger en nood nie net ‘daar ver’ gebeur nie. Selfs in Stilbaai en Melkhoutfontein sukkel mense met armoede en honger. Ondersteun Badisa asb om hulle te help. (Sien meer inligting hieronder)
   • BADISA VOEDSELPAKKIES – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat gedurende hierdie tye nie in staat is om hulself te onderhou nie. Hulle pak en lewer kospakkies by hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items in die houers wat by SPAR en OK aangebied word, te koop en te plaas.
 • KING’S KIDS WEEK UITGESTEL TOT (DV) DIE OKTOBER SKOOLVAKANSIE

  • Weens die 3de golf, die huidige beperkings van vlak 4-uitsluiting en die verandering van die skoolkalender, sal ons op die oomblik nie die King’s Kids Week kan hou nie. Ons hoop en bid dat ons dit veilig en verstandig sal kan doen gedurende die Oktobervakansie.
  • As u dit nog nie gedoen het nie, kan u kinders / kleinkinders intussen na die aanlynprogram wat ons verlede jaar geskep het, gaan kyk:  http://kingskids.org.za/kko
  •  
  • KKW2021 poster - FINAL v3 - afr
 1. HULP BENODIG? Kontak Carel-J as u emosioneel en geestelik sukkel en berading benodig.
  Kontak Carel-J of een van die ouderlinge as u fisiese behoeftes het.
 2. HULP AAN DIE WAT SIEK IS MET COVID-19. Ons wil diegene help wat in selfkarantyn moet wees omdat hulle siek is met COVID-19 of wat in kontak was met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  a) Laat weet ons as u siek word of u in kwarantyn moet gaan. Laat weet ons watter soort hulp u benodig. Bv. hulp met die koop van kruideniersware, etes aflewer, ens.
  b) Ons het vrywilligers nodig wat hiermee kan help (kos koop / maak en aflewer). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.

3) Getuienis

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) Offering

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

 

5) GEBED

 • MENSE OP DIE BULLETIN VIR WIE ONS VANDAG BID:
  • Rose Schutte,
  • Peet Hands,
  • Henry and Louise Jansen
 • PRYS-ITEMS

  • Vir die plekke in SA waar wet en orde herstel is.
 • PRAYER REQUESTS:

  • ONRUS IN DIE LAND. Bid vir die redding van diegene wat in frustrasie leef omdat hulle hoop op hierdie wêreld is. Bid teen armoede en werkloosheid: bid dat mense werk sal kry om in hul gesinne te voorsien. Bid vir die polisie en nasionale weermag wat die geweld en plundering moet hanteer. Bid dat die wat die wet oortree het dat hulle gevang en gevonnis kan word, veral die leiers agter die onluste.
  • GESONDHEIDSPROBLEME Bid vir mense wat te doen het met gesondheidsprobleme: Martha, Godwin,  Yvonne en haar dogter Desiree, Garness, Sue (Delene se suster),  Des Schoombie, Elize (Louise se suster), Symons familie wat tans herstel van COVID-19
  • Bid vir besighede, veral restaurante, wat tans baie swaarkry onder the vlak 4 inperking-reels. 

7) LOFSANG

 

 

8) BOODSKAP

9) Laaste Lied

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

English Worship Service: 18 July 2021

Sharing in Suffering

3

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! Please read this Psalm as a prayer over you and your loved ones.

Bless the LORD, O my soul! O LORD my God, You are very great! You are clothed with splendor and majesty,
covering yourself with light as with a garment, stretching out the heavens like a tent.
He lays the beams of his chambers on the waters; He makes the clouds his chariot; He rides on the wings of the wind;
He makes his messengers winds, his ministers a flaming fire.

Amen

Psalm 104:1–4 (ESV)

2) Announcements

 • BIRTHDAYS:
  • 18th Godwin Africa;
  • 22nd Gert Kruger
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • If you have not yet completed a POPI form, please do so ASAP!

  • The POPI act requires us (and all organisations in South Africa) to get your permission to store / publish your personal information. 
  • So can you please complete another form with your detail that also ask you to specifically give us permission to store and retrieve your info, together with your signature.
  • You can download the form below or you can get one at the information table in church.
  • Please return the completed form ASAP to Carel-J 
 • HELPING WITH THE NEEDS WHERE LOOTING AND DESTRUCTION TOOK PLACE

  • Is God calling you to help with the need currently experienced by the parts of the country? It is important to use trustworthy channels for helping.
  • We will email / whatsapp information on how you can support the churches in KZN who are busy distributing food.
  • Also remember that hunger is not just a problem “over there”. Even in Stilbaai and Melkhoutfontein are people struggling with poverty and hunger. Please support Badisa to help them. (See more information below)
   • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.
 • KING’S KIDS WEEK POSTPONED TO (DV) THE OCTOBER SCHOOL HOLIDAYS

  • Due to the 3rd wave, the current restrictions of level 4 lockdown and the change of the school calendar we will not be able to have King’s Kids Week at this time. We are hoping and praying that we’d be able to do it safely and wisely during the October holidays.
  • In the mean time, if you haven’t yet done it, your children / grandchildren are welcome to check out the online program we created last year: http://kingskids.org.za/kko
  •  
  • KKW2021 poster - FINAL v3 - eng
 1. NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders. 
 2. PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick or need to quarantine, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

 

5) Prayer

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for:
  • Rose Schutte,
  • Peet Hands,
  • Henry and Louise Jansen
 • PRAISE ITEMS!

  • Praise God for everyone who has recovered from COVID-19
 • PRAYER REQUESTS:

  • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues:  Martha, Godwin,  Yvonne and her daughter Desiree, Garness, Sue (Delene’s sister), Des Schoombie, Elize (Louise’s sister), Symons family recovering from COVID-19.
  • UNREST IN THE COUNTRY. Pray for the salvation of those who live in frustration because their hope is in this world. Pray against poverty and unemployment: pray for people to find work to provide for their families. Pray for the police and national defense forces who need to deal with the violence and looting.
  • Pray for businesses, especially restaurants, that are struggling during this level 4 lockdown.
  • Please pray for Russell (Arthur and Marlene’s grandson). See message from his mom below
   Hi Mom. Russ is in hospital. I had him at the GP in the morning for a head cold. At about 7 last night he passed out for about 5 minutes and even stopped breathing for a short while. We carried him to the kombi and took him to the ER. He passed out again in the waiting room and vomited all over himself. They kept him in overnight for observation. We are not allowed into the hospital so we are waiting to hear from them when the physician has seen him. Will let you know.

7) Praise Singing

 

8) Message  

9) Final Hymn

 

10) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family 

2 Thessalonians 3:16 (ESV) 
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Aanlyn Diens: 11 Julie 2021

 Die 3-dubbele koord wat die pad moontlik maak.

Reeks: [Stap die Pad van Woord en Krag]

3

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Voorbereiding en Gebed

Goeiemore! Bid hierdie gebed saam om jou hart reg te kry vir die samekoms.

Prys die Here, want Hy is goed   – want vir ewig duur sy troue liefde.   Prys die God van die gode   – want vir ewig duur sy troue liefde.   Prys die Heer van die here   – want vir ewig duur sy troue liefde.

Amen

Psalm 136:1–3 (AFR2020)

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE:
  • 13th Pauline Rowles;
  • 16th Charlotte Swart.
 • HUWELIKSHERDENKINGS
  • Geen
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • Die POPI-wet vereis dat ons (en alle organisasies in Suid-Afrika) u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te stoor / publiseer.
  • Kan u dus ‘n ander vorm invul met u besonderhede wat u ook vra om spesifiek toestemming te gee om u inligting te stoor en te publiseer, tesame met u handtekening.
  • U kan die onderstaande vorm aflaai, of u kan dit by die inligtingstafel in die kerk kry.
   Form to Gather Information from People for Church
  • Stuur asseblief die voltooide vorm ASAP aan Carel-J
 • KING’S KIDS WEEK UITGESTEL TOT (DV) DIE OKTOBER SKOOLVAKANSIE

  • Weens die 3de golf, die huidige beperkings van vlak 4-uitsluiting en die verandering van die skoolkalender, sal ons op die oomblik nie die King’s Kids Week kan hou nie. Ons hoop en bid dat ons dit veilig en verstandig sal kan doen gedurende die Oktobervakansie.
  • As u dit nog nie gedoen het nie, kan u kinders / kleinkinders intussen na die aanlynprogram wat ons verlede jaar geskep het, gaan kyk:  http://kingskids.org.za/kko
  •  
  • KKW2021 poster - FINAL v3 - afr
 1. HULP BENODIG? Kontak Carel-J as u emosioneel en geestelik sukkel en berading benodig.
  Kontak Carel-J of een van die ouderlinge as u fisiese behoeftes het.
 2. HULP AAN DIE WAT SIEK IS MET COVID-19. Ons wil diegene help wat in selfkarantyn moet wees omdat hulle siek is met COVID-19 of wat in kontak was met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  a) Laat weet ons as u siek word of u in kwarantyn moet gaan. Laat weet ons watter soort hulp u benodig. Bv. hulp met die koop van kruideniersware, etes aflewer, ens.
  b) Ons het vrywilligers nodig wat hiermee kan help (kos koop / maak en aflewer). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 3. BADISA VOEDSELPAKKIES – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat gedurende hierdie tye nie in staat is om hulself te onderhou nie. Hulle pak en lewer kospakkies by hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items in die houers wat by SPAR en OK aangebied word, te koop en te plaas

3) Getuienis

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

Getuienis deur Erna Boswell

4) Offering

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

 

5) GEBED

 • MENSE OP DIE BULLETIN VIR WIE ONS VANDAG BID:
  • Herman, Sureth and Bea Badenhorst,
  • Joy Delport,
  • Abrie, Ronel, Janel, Dina-Mari and Daniel du Preez
 • PRYS-ITEMS

  • Dank die HERE dat ons weet dat hy steeds in beheer is te midde van die derde golf van COVID-19.
  • Dank die HERE vir almal wat reeds gesond geword het van COVID-19
 • PRAYER REQUESTS:

  • GESONDHEIDSPROBLEME Bid vir mense wat te doen het met gesondheidsprobleme: Martha, Godwin,  Yvonne en haar dogter Desiree, Garness, Sue (Delene se suster),  Des Schoombie, Elize (Louise se suster), Symons familie wat tans herstel van COVID-19
  • Bid asseblief vir Godwin Africa. Hy is by die huis alhoewel die probleme met sy bloedruk en suikervlak nog nie opgelos is nie, maar hulle het die bed nodig gehad vir COVID-19 pasiente.
  • Bid vir besighede, veral restaurante, wat tans baie swaarkry onder the vlak 4 inperking-reels. 

7) LOFSANG

 

 

8) BOODSKAP

9) Laaste Lied

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

English Worship Service: 11 July 2021

Nobody is Unimportant 

15 - Nobody is unimportant

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

I give you thanks, O LORD, with my whole heart; before the gods I sing your praise;
I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness, for You have exalted above all things your name and your word.
On the day I called, you answered me; my strength of soul you increased.

Amen

Psalm 138:1–3 (ESV)

2) Announcements

 • BIRTHDAYS:
  • 13th Pauline Rowles;
  • 16th Charlotte Swart.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • (A copy, paste error meant I forgot to include Clifton and Annalet Donald last week. My apologies! Their anniversary was on the 6th of July.)
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • The POPI act requires us (and all organisations in South Africa) to get your permission to store / publish your personal information. 
  • So can you please complete another form with your detail that also ask you to specifically give us permission to store and retrieve your info, together with your signature.
  • You can download the form below or you can get one at the information table in church.
  • Please return the completed form ASAP to Carel-J
 • KING’S KIDS WEEK POSTPONED TO (DV) THE OCTOBER SCHOOL HOLIDAYS

  • Due to the 3rd wave, the current restrictions of level 4 lockdown and the change of the school calendar we will not be able to have King’s Kids Week at this time. We are hoping and praying that we’d be able to do it safely and wisely during the October holidays.
  • In the mean time, if you haven’t yet done it, your children / grandchildren are welcome to check out the online program we created last year: http://kingskids.org.za/kko
  •  
  • KKW2021 poster - FINAL v3 - eng
 1. NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders. 
 2. PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick or need to quarantine, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 3. BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

Testimony by Erna Boswell

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

 

5) Prayer

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for:
  • Herman, Sureth and Bea Badenhorst,
  • Joy Delport,
  • Abrie, Ronel, Janel, Dina-Mari and Daniel du Preez
 • PRAISE ITEMS!

  • Praise God for everyone who has recovered from COVID-19
 • PRAYER REQUESTS:

  • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues:  Martha, Godwin,  Yvonne and her daughter Desiree, Garness, Sue (Delene’s sister), Des Schoombie, Elize (Louise’s sister), Symons family recovering from COVID-19.
  • Pray for businesses, especially restaurants, that are struggling during this level 4 lockdown.
  • Please pray for Godwin. He is back home. They havebn’t solved the fluctuations in his blood pressure and sugar levels, but they needed the hospital bed for COVID-19 patients.
  • Please pray for Sharn Brummer. She is taking emotional strain due to severe building problems at her home that she needs to deal with and pay for. See pictures below for the extent of some of the cracks her house is experiencing.

7) Praise Singing

 

8) Message  

9) Final Hymn

 

10) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family 

2 Thessalonians 3:16 (ESV) 
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Aanlyn Diens: 4 Julie 2021

 Wie is jy? Waar is jy?

Reeks: [Stap die Pad van Woord en Krag]

2

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Voorbereiding en Gebed

Goeiemore! Bid hierdie gebed saam om jou hart reg te kry vir die samekoms.

Here, U ondersoek my   en U ken my   

U is die een wat my sit en opstaan ken;   U verstaan van ver af   wat ek in gedagte het.  

My omswerwinge en waar ek rus –  U het dit afgemeet;   al my paaie is aan U bekend.

Amen

Psalm 139:1–3 (AFR2020)

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE:
  • 4de Sureth Badenhorst
 • HUWELIKSHERDENKINGS
  • 30ste Desmond en Cornelia Schoombie
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • Die POPI-wet vereis dat ons (en alle organisasies in Suid-Afrika) u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te stoor / publiseer.
  • Kan u dus ‘n ander vorm invul met u besonderhede wat u ook vra om spesifiek toestemming te gee om u inligting te stoor en te publiseer, tesame met u handtekening.
  • U kan die onderstaande vorm aflaai, of u kan dit by die inligtingstafel in die kerk kry.
   Form to Gather Information from People for Church
  • Stuur asseblief die voltooide vorm ASAP aan Carel-J
 • KING’S KIDS WEEK UITGESTEL TOT (DV) DIE OKTOBER SKOOLVAKANSIE

  • Weens die 3de golf, die huidige beperkings van vlak 4-uitsluiting en die verandering van die skoolkalender, sal ons op die oomblik nie die King’s Kids Week kan hou nie. Ons hoop en bid dat ons dit veilig en verstandig sal kan doen gedurende die Oktobervakansie.
  • As u dit nog nie gedoen het nie, kan u kinders / kleinkinders intussen na die aanlynprogram wat ons verlede jaar geskep het, gaan kyk:  http://kingskids.org.za/kko
  •  
  • KKW2021 poster - FINAL v3 - afr
 1. HULP BENODIG? Kontak Carel-J as u emosioneel en geestelik sukkel en berading benodig.
  Kontak Carel-J of een van die ouderlinge as u fisiese behoeftes het.
 2. HULP AAN DIE WAT SIEK IS MET COVID-19. Ons wil diegene help wat in selfkarantyn moet wees omdat hulle siek is met COVID-19 of wat in kontak was met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  a) Laat weet ons as u siek word of u in kwarantyn moet gaan. Laat weet ons watter soort hulp u benodig. Bv. hulp met die koop van kruideniersware, etes aflewer, ens.
  b) Ons het vrywilligers nodig wat hiermee kan help (kos koop / maak en aflewer). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 3. BADISA VOEDSELPAKKIES – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat gedurende hierdie tye nie in staat is om hulself te onderhou nie. Hulle pak en lewer kospakkies by hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items in die houers wat by SPAR en OK aangebied word, te koop en te plaas

3) Getuienis

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) Offering

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

 

5) GEBED

 • MENSE OP DIE BULLETIN VIR WIE ONS VANDAG BID:
  • Jan en Liesl Pieterse,
  • Keith en Veronica Grieve,
  • Johann en Desmi Baard
 • PRYS-ITEMS

  • Dank die HERE dat ons weet dat hy steeds in beheer is te midde van die derde golf van COVID-19.
 • PRAYER REQUESTS:

  • GESONDHEIDSPROBLEME Bid vir mense wat te doen het met gesondheidsprobleme: Martha, Godwin, Gemma Sainsbury, Yvonne en haar dogter Desiree, Garness, Sue (Delene se suster), Babies Thorsten en Morgan, Des Schoombie, Elize (Louise se suster)
  • Bid asseblief vir Godwin wat nog in die Riversdal hospitaal is met bloedruk en suikervlak probleme
  • Bid asseblief vir die kinders van Johan en Maryna Oosthuizen in Pretoria. Woolworths is besig om lyste op te stel van die organisasies waaraan hulle kos sal skenk. Bid asseblief dat hulle weer by hierdie donasies ingesluit sal word. Die voervelde op hul plaas is ook kwaadwillig afgebrand. Hulle kon die diere gelukkig red. Bid asseblief omdat hulle verpletter is.

7) LOFSANG

 

8) Nagmaal

Daar is vandag geen nagmaalvideo nie, want ons wil u aanmoedig om self nagmaal te hou. Of u alleen is of saam met u gelowige gesin. 

Hier is ‘n teks wat u kan help daarmee:

 

1 Korintiers 11:23–26 (AFR2020)

 23 Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem, 24 en nadat Hy die seëngebed uitgespreek het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam – ter wille van julle. Doen dit om My in herinnering te bring.”  25 So ook met die beker ná die ete, met die woorde: “Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, om My in herinnering te bring.” 26 Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat Hy kom.

9) BOODSKAP

9) Laaste Lied

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

English Worship Service: 4 July 2021

Everyone is needed

2

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Out of the depths I cry to You, O LORD!
O Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy!
If You, O LORD, should mark iniquities, O Lord, who could stand?
But with You there is forgiveness, that You may be feared.

Amen

Psalm 130:1–4 (ESV)

2) Announcements

 • BIRTHDAYS:
  • 4th Sureth Badenhorst
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 30th Desmond and Cornelia Schoombie
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • The POPI act requires us (and all organisations in South Africa) to get your permission to store / publish your personal information. 
  • So can you please complete another form with your detail that also ask you to specifically give us permission to store and retrieve your info, together with your signature.
  • You can download the form below or you can get one at the information table in church.
  • Please return the completed form ASAP to Carel-J
 • KING’S KIDS WEEK POSTPONED TO (DV) THE OCTOBER SCHOOL HOLIDAYS

  • Due to the 3rd wave, the current restrictions of level 4 lockdown and the change of the school calendar we will not be able to have King’s Kids Week at this time. We are hoping and praying that we’d be able to do it safely and wisely during the October holidays.
  • In the mean time, if you haven’t yet done it, your children / grandchildren are welcome to check out the online program we created last year: http://kingskids.org.za/kko
  •  
  • KKW2021 poster - FINAL v3 - eng
 1. NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders. 
 2. PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick or need to quarantine, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 3. BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

 

5) Prayer

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for:
  • Jan and Liesl Pieterse,
  • Keith and Veronica Grieve,
  • Johann and Desmi Baard
 • PRAISE ITEMS!

  • Thank the LORD that we know He is still in control in the midst of the COVID-19 third wave. 
 • PRAYER REQUESTS:

  • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues:  Martha, Godwin, Gemma Sainsbury, Yvonne and her daughter Desiree, Garness, Sue (Delene’s sister), Babies Thorsten and Morgan,  Des Schoombie, Elize (Louise’s sister)
  • Please pray for Godwin who is still in the hospital in Riversdale where they’re trying to figure out what is causing the fluctuations in his blood pressure and sugar levels.
  • Please pray for Johan and Maryna Oosthuizen’s children in Pretoria. Woolworths is busy making lists of the organisations they will donate food to, please pray that they will be included again with these donations. The feeding fields on their farm was also maliciously burnt down. They could thankfully save the animals. Please pray as they are devastated.

7) Praise Singing

 

8) Communion

There is no communion video today, because we want to encourage you to do communion by yourself. Either alone where you are, or with your believing family.

Here is the text you can use to help you lead communion.

1 Corinthians 11:23–26 (ESV)
11:23 For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread,
11:24 and when he had given thanks, he broke it, and said, “This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.”
11:25 In the same way also he took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.”
11:26 For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.

9) Message 

9) Final Hymn

 

10) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family 

2 Thessalonians 3:16 (ESV) 
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!