Afrikaanse Samekoms: 31 Mei

DIE DAG WAT JOU Oë OOPGAAN

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
img1

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:7–8
143:7 Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
143:8 Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE 
  • Geen waarvan ons weet hierdie week nie.
   • Ek het verlede week die Excel dokument uitgestuur op ons Whatsapp groep. Kan u asb u inligting nagaan. As daar enige verandering is, laat weet my asb. (As u wil hê ek moet dit vir u email, laat weet my asb)
   • As u nie op die lys is nie maar graag wil wees, laat weet my!
   • As u graag bygevoeg wil word op ons Whatsapp groep, laat weet my asb.
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier en saambid te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video program, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem dit asb op en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens. (Om dit op te neem, neem u video van uself op u foon wat u dan vir my whatsapp)

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Alta Ferreira se ma (96j) wat geval het in Huis Stilbaai en haar arm/skouer gebreek het. Sy is vir X-strale na Riversdal en sal moontlik vir behandeling moet gaan na George. Bid asb want niemand mag saam met haar gaan nie. In Alta se woorde: “Plz Lord, take her home..🙏 she longs to be with the LORD whom she loves since the age of 21 when she was born again.
 • Dank die Here dat Daniela de Jager  plek gekry het om haar meubels te stoor
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Vandag neem ons deel aan die Nasionale Dag van Gebed. Sien aan die einde van hierdie blad (na die finale lied en seën) die riglyne soos uitgegee deur die Baptist Union

7) Boodskap: DIE DAG WAT JOU Oë OOPGAAN

U kan u Bybel oopmaak by Lukas 5 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

10) National Day of Prayer

NATIONAL DAY OF PRAYER – 31st May 2020
PRAYER GUIDELINES – COVID 19

PRAISE ITEMS: (1 Chron 16:29)
• Praise God for some of the positive effects of COVID-19: A Renewed Focus on God and His Word; the Sovereignty of God; the Mission of the Church; the value of corporate worship; the church as the gathered community and the importance of family.
• Praise God for the leadership provided by our State President, Cabinet and the National COVID-19 Command Council.
• Praise God for organizations and churches providing relief by way of finance, food vouchers/parcels.
• Praise God for the many people being reached with the Gospel message through modern-day technology and for those who received Christ as Saviour.

PRAYER REQUESTS:
COVID-19 and Government- (1 Tim 2:1-3)
• Pray for national, provincial and local government authorities as they respond to COVID-19.
• Pray for God’s wisdom with regard to the phasing out of the National Lockdown. COVID-19 and the Frontline Medical Staff/Personnel – (Psalm 46)
• Pray for the families and loved ones of the deceased medical staff and victims. Pray for pastors and God’s church as they minister to such bereaved families.
• Pray for God’s protection over the medical faculty, staff and all involved in healthcare.
• Pray for the World Health Organization (W.H.O.), Red Cross and similar organizations.
• Pray urgently for God’s wisdom for those trying to find a vaccine for the virus.

National Lockdown and Families – (Deut. 6:4-9; Eph. 5:21-6:4)
• Pray for parents, guardians and grandparents as they seek to cope with the Lockdown challenges.
• Pray for the effect of the Lockdown on tertiary education and children’s schooling in general.
• Pray for those who are battling with the virus and their families.
• Pray for the effect of the Lockdown upon theological students/lecturers/ staff and their families.
• Pray for family members who are serving as frontline workers in “essential services”.
• Pray for BUSA pastors, missionaries and leaders ministering in different parts of the world and their families. Pray for those who have family members overseas.
• Pray for families encountering domestic violence and abuse as a result of the Lockdown.

National Lockdown and the SA Economy – (Eccl 3:9-14)
• Pray for the economic crisis being faced by the country.
• Pray for the poverty and inequality in South Africa revealed as a result of the Lockdown.
• Pray for those unemployed and retrenched as a result of the Lockdown.
• Pray for our Gov. departments, all organizations and congregations that are assisting with food supplies.

National Lockdown and Local Churches – (Acts 2:42-47)
• Pray for all our local churches that have been financially affected by the Lockdown.
• Pray for the pastoral families of all our churches, especially those infected with the virus.
• Pray for our pastors and church leaders as they seek to provide counsel during the Lockdown.
• Pray that financially strong churches will assist weaker struggling churches.
• Pray for the BU COVID -19 Relief Fund that God will provide funds to assist needy and destitute pastors.
• Pray for the churches who do not have the facilities to go online and make contact with their members.

National Lockdown and the BUSA – (Isaiah 46:9-11)
Pray for God’s wisdom with regard to the following:
• The BMD Easter Missions Appeal Offering which is an important part of the Missions budget.
• The BU Ministry Board interviews that were scheduled for May 2020.
• The BWD and the Maranatha Retreat and Conference Centre (MRCC) after the Lockdown.
• The National Leadership Council and the planned September 2020 BU Assembly (MRCC).
• The Theological Colleges and their curriculum for 2020.
• The finances of the Baptist Union of Southern Africa.
• Pray for our partners in Kenya, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Seychelles, Mauritius, Swaziland, Brazil, Botswana and on every other continent as they respond to COVID-19.

 

Worship Service: 31 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img1

1) Preparation and Prayer

Good morning!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 46:10–11 (ESV)
46:10 “Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!”
46:11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 4 June : Jan Pieterse
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • NO SUNDAY SERVICES AT CHURCH HALL YET. As per the message you received yesterday, we have decided NOT to start our Sunday large-group gatherings under the current regulations. Until we are able to meet again, we will continue with church-in-each-home (online church)

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services. (You can record yourself on your phone and then WhatsApp the video to me)

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

A new song!

The next song was requested by Lorna Truelove

As we remember Pentecost today, let’s sing this song together:

 

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Badisa, Ouma Lena se huis, Jagersbosch
 • Sick people to pray for:
  • Martha is back home. She is doing much better, but the hospital couldn’t really figure out what was causing her high temperatures.
  • Godwin is still waiting to hear his results from the hospital.
  • Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet, Garness
  • Sue (Delene’s sister). She was able to go to Frere hospital for her cancer treatment.
  • Lex Schwartzel. Lex is really struggling and his mind is often not clear. Thanks be to God that he is in safe care at Huis Stilbaai
  • Sharn Brummer fell and hurt her back quite badly.
  • Alta Ferreira’s mom (96y) fell at Huis Stilbaai and broke arm/shoulder. Went to Riversdal for X-rays and possibly to George then for treatment. Please pray as nobody is allowed to go with her. In Alta’s words “Plz Lord, take her home..🙏 she longs to be with the LORD whom she loves since the age of 21 when she was born again.
  • George and Lesley Blumrick are looking for jobs to help them financially during the lockdown
 • Praise God.
  • For the rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Today we join in with the national day of prayer. You can find the guidelines as forwarded by the Baptist Union at the bottom of this page (after the final song and blessing). Please put some time aside today to pray with us.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 1:27 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

10) National Day of Prayer

NATIONAL DAY OF PRAYER – 31st May 2020
PRAYER GUIDELINES – COVID 19

PRAISE ITEMS: (1 Chron 16:29)
• Praise God for some of the positive effects of COVID-19: A Renewed Focus on God and His Word; the Sovereignty of God; the Mission of the Church; the value of corporate worship; the church as the gathered community and the importance of family.
• Praise God for the leadership provided by our State President, Cabinet and the National COVID-19 Command Council.
• Praise God for organizations and churches providing relief by way of finance, food vouchers/parcels.
• Praise God for the many people being reached with the Gospel message through modern-day technology and for those who received Christ as Saviour.

PRAYER REQUESTS:
COVID-19 and Government- (1 Tim 2:1-3)
• Pray for national, provincial and local government authorities as they respond to COVID-19.
• Pray for God’s wisdom with regard to the phasing out of the National Lockdown. COVID-19 and the Frontline Medical Staff/Personnel – (Psalm 46)
• Pray for the families and loved ones of the deceased medical staff and victims. Pray for pastors and God’s church as they minister to such bereaved families.
• Pray for God’s protection over the medical faculty, staff and all involved in healthcare.
• Pray for the World Health Organization (W.H.O.), Red Cross and similar organizations.
• Pray urgently for God’s wisdom for those trying to find a vaccine for the virus.

National Lockdown and Families – (Deut. 6:4-9; Eph. 5:21-6:4)
• Pray for parents, guardians and grandparents as they seek to cope with the Lockdown challenges.
• Pray for the effect of the Lockdown on tertiary education and children’s schooling in general.
• Pray for those who are battling with the virus and their families.
• Pray for the effect of the Lockdown upon theological students/lecturers/ staff and their families.
• Pray for family members who are serving as frontline workers in “essential services”.
• Pray for BUSA pastors, missionaries and leaders ministering in different parts of the world and their families. Pray for those who have family members overseas.
• Pray for families encountering domestic violence and abuse as a result of the Lockdown.

National Lockdown and the SA Economy – (Eccl 3:9-14)
• Pray for the economic crisis being faced by the country.
• Pray for the poverty and inequality in South Africa revealed as a result of the Lockdown.
• Pray for those unemployed and retrenched as a result of the Lockdown.
• Pray for our Gov. departments, all organizations and congregations that are assisting with food supplies.

National Lockdown and Local Churches – (Acts 2:42-47)
• Pray for all our local churches that have been financially affected by the Lockdown.
• Pray for the pastoral families of all our churches, especially those infected with the virus.
• Pray for our pastors and church leaders as they seek to provide counsel during the Lockdown.
• Pray that financially strong churches will assist weaker struggling churches.
• Pray for the BU COVID -19 Relief Fund that God will provide funds to assist needy and destitute pastors.
• Pray for the churches who do not have the facilities to go online and make contact with their members.

National Lockdown and the BUSA – (Isaiah 46:9-11)
Pray for God’s wisdom with regard to the following:
• The BMD Easter Missions Appeal Offering which is an important part of the Missions budget.
• The BU Ministry Board interviews that were scheduled for May 2020.
• The BWD and the Maranatha Retreat and Conference Centre (MRCC) after the Lockdown.
• The National Leadership Council and the planned September 2020 BU Assembly (MRCC).
• The Theological Colleges and their curriculum for 2020.
• The finances of the Baptist Union of Southern Africa.
• Pray for our partners in Kenya, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Seychelles, Mauritius, Swaziland, Brazil, Botswana and on every other continent as they respond to COVID-19.

Afrikaanse Samekoms: 24 Mei

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
img2

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:7–8
143:7 Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
143:8 Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE 
  • 25 Mei – Johnie Bouwer
  • 25 Mei – Jeanette Rall
   • Ek het verlede week die Excel dokument uitgestuur op ons Whatsapp groep. Kan u asb u inligting nagaan. As daar enige verandering is, laat weet my asb.
   • As u nie op die lys is nie maar graag wil wees, laat weet my!
   • As u graag bygevoeg wil word op ons Whatsapp groep, laat weet my asb.
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier en saambid te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video program, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Dis jou laaste kans om die Here se praktiese liefde te wys aan iemand anders gedurende die maand Mei. (Maar natuurlik hoop ons dat ons elke dag sal lewe om God se liefde aan ander te wys op praktiese maniere)
  • Hier onder is weer ‘n paar idees:
   • Lewer wegneem-kos by hulle huis af.
   • Pluk blomme en laai by hulle huis af.
   • Laai ‘n sak inkopies by hulle huis af
   • Koop ‘n geskenkbewys wat hulle na die tuiskluis kan gebruik. (Baie besighede wat tans nie besigheid kan doen nie, verkoop geskenkbewyse wat u na die tuiskluis kan gebruik)
   • Bied aan om op ‘n praktiese manier te help, deur bv hulle hond vir ‘n stappie te neem.
   • As u weet hulle het onbetaalde rekeninge, bied aan om rekeninge te help betaal.
   • Bel mense wat alleen is gereeld om kontak met hulle te hou
  • Die ideaal is om hierdie dinge anoniem te doen, maar baie van die voorbeelde hierbo kan mens nie anoniem doen nie. As u wil, kan u die kaartjie hier onder uitdruk en saam met u daad van liefde gee.

MEI Seeninge aan jou.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem dit asb op en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens. (Om dit op te neem, neem u video van uself op u foon wat u dan vir my whatsapp)

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

‘n Nuwe lied (vir ons!) Maar watter pragtige woorde!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Louise Jansen se suster met kanker. Boodskap van Louise: “Alles gaan goed met my sus Elize. Sy het gister weer chemo gekry. Sy oefen en draf en werk. Sy gaan die online Comrades doen dv. Alles gaan goed onder omstandighede. God gee haar krag
 • Bid vir Daniela de Jager wat blyplek nodig het: sy soek na ‘n woonstel om te huur in Stilbaai. Sy soek ook iemand wat haar kan help om haar dinge te stoor vir 2 maande.
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir al die werkers (assistente, skoonmakers, ens) van winkels, hospitale en ander publieke plekke dat die Here hulle sal veilig hou van die Corona virus.

7) Boodskap: SKEPTIES of SOEKEND?

U kan u Bybel oopmaak by Markus 2 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

 

Worship Service: 24 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img3

1) Preparation and Prayer

Good morning! How are you doing? Are you able to keep on clinging onto God in these uncertain times? If you struggle, please don’t struggle alone. Let me know!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 32:8–11 (ESV)
32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
32:9 Be not like a horse or a mule, without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you.
32:10 Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the LORD.
32:11 Be glad in the LORD, and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart!

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 25th Jeanette Rall
  • 29th Joy Delport
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • REVELATION. For those following our 3-year Bible reading plan, I hope you are enjoying Revelation! If you share my views on Revelation, you will find a lot of help in these sermons G.K. Beale preached through Revelation: https://www.monergism.com/blog/exposition-revelation-mp3-series-g-k-beale
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • “MAY THE LORD BLESS YOU” outreach. 
  • I’m hearing some wonderful right-hand-doesn’t-know-what-the-left-hand-is-doing blessings that some of you are bestowing on other people. May God inspire you to reach more people with his love. The month is almost at an end, so go big! And hopefully your acts of love will not end when the month ends, but that you’ll continue being the hands and feet of Jesus to those around you.

May the LORD bless you

3) Testimonies

You are welcome to record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services. (You can record yourself on your phone and then whatsapp the video to me)

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

 

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Janet van Zyl, Garness Wilson, Annelize Meintjes
 • Sick people to pray for:
  • Martha is back home, but Godwin will only hear from the doctor on Monday.
  • Godwin,  Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet, Garness
  • Sue (Delene’s sister). She has to go back to Frere hospital next week for her cancer treatment, but they’ve heard that Frere hospital is forced to shut down. Please pray for God to make a way for her.
  • Lex Schwartzel. Lex is really struggling and his mind is often not clear. Thanks be to God that he is in safe care at Huis Stilbaai
  • Sharn Brummer fell and hurt her back quite badly.
 • Praise God.
  • Brian Fraser, Rose Schutte and Jemma Sainsbury got the all-clear (or the “still clear”) after their cancer treatment.
 • Pray for
  • Daniela de Jager who needs a new place to stay
  • George and Lesley Blumrick for a job that can sustain them through the lockdown.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Everyone working in shops and public places (including the cleaners) that God will keep them protected from the Corona virus.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 1 before clicking on the video below. 🙂

 

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Afrikaanse Samekoms: 17 Mei

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
img1

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:7–8
143:7 Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
143:8 Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • Geen waarvan ons weet nie. Laat weet asb as u hierdie week verjaar.
   • Ek hetvandag die Excel dokument uitgestuur op ons Whatsapp groep. Kan u asb u inligting nagaan. As daar enige verandering is, laat weet my asb.
   • As u nie op die lys is nie maar graag wil wees, laat weet my!
   • As u graag bygevoeg wil word op ons Whatsapp groep, laat weet my asb.
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Gedurende die maand Mei het ons ‘n persoonlike uitreik en ons wil almal van u nooi om deel te neem. Dis baie eenvoudig: jy bid dat die Here iemand op jou hart plaas en bid ook hoe jy die persoon kan seën op ‘n praktiese manier om so die liefde van Jesus te wys. Toe ons die “uitreik” beplan het, het ons gehoop vir mense wat ander se gras kan sny, oornooi vir etes, ens. Maar met die COVID-19 pandemie sal ons wys en slim moet wees om interessante, wettige maniere te kry om mense te seën.
  • Hier is ‘n paar idees:
   • Lewer wegneem-kos by hulle huis af.
   • Pluk blomme en laai by hulle huis af.
   • Laai ‘n sak inkopies by hulle huis af
   • Koop ‘n geskenkbewys wat hulle na die tuiskluis kan gebruik. (Baie besighede wat tans nie besigheid kan doen nie, verkoop geskenkbewyse wat u na die tuiskluis kan gebruik)
   • Bied aan om op ‘n praktiese manier te help, deur bv hulle hond vir ‘n stappie te neem.
   • As u weet hulle het onbetaalde rekeninge, bied aan om rekeninge te help betaal.
   • Bel mense wat alleen is gereeld om kontak met hulle te hou
  • Die ideaal is om hierdie dinge anoniem te doen, maar baie van die voorbeelde hierbo kan mens nie anoniem doen nie. As u wil, kan u die kaartjie hier onder uitdruk en saam met u daad van liefde gee.

MEI Seeninge aan jou.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem dit asb op en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens. (Om dit op te neem, neem u video van uself op u foon wat u dan vir my whatsapp)

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

Die volgende lied is aangevra deur Louise Jansen. 🙂

Die volgende lied is aangevra deur Niël en Elsa Pienaar 🙂 

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Louise Jansen se suster met kanker. Die kanker het verder versprei en sy gaan vir agressiewe kanker-behandeling.
 • Bid vir Daniela de Jager wat blyplek nodig het: sy soek na ‘n woonstel om te huur in Stilbaai.
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Sê DANKIE. Maak ‘n lys van al die goeie dinge wat die Here aan u gegee en gedoen het tydens die tuiskluis (lockdown) en dank Hom daarvoor.

7) Boodskap: Leer uit die dissipels se eerste ontmoeting met Jesus

U kan u Bybel oopmaak by Mattheus 4 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang: I have decided to follow Jesus!

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Worship Service: 17 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img1

 

1) Preparation and Prayer

Good morning! I pray that you will be blessed as you join us in doing online church this morning. Even though we long for the day that we can meet in person again, we are thankful that we still have other methods to spend time together.

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 143:5–6 (ESV)
143:5 I remember the days of old; I meditate on all that you have done; I ponder the work of your hands.
143:6 I stretch out my hands to you; my soul thirsts for you like a parched land. Selah

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 18th Estelle Vorster
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • FAITH FOR DAILY LIVINGS. There are still many Faith For Daily Living devotionals available from Delene. Please contact her if you want a copy.
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • “MAY THE LORD BLESS YOU” outreach. 
  • It’s been great to see how many of you have taken up this challenge to personally reach out to others to show them love by means of practical acts of love. Below are some ideas of things you can do:
   • Deliver food at their home.
   • Pick some flowers and drop at their home
   • Drop a bag of groceries at their home.
   • Buy them vouchers that they can use after the lockdown. (Some companies that are not allowed to do business now, are selling vouchers that you can redeem after the lockdown)
   • Offer to help them in a practical, legal way: e.g. take their dog for a walk.
   • If you know they have bills / debt, help to pay off their debt.
   • Regularly phoning and keeping contact with someone.
  • As far as possible it is best to stay anonymous when you help them (which is not possible for many of the examples above). But if you want you can print out the card below and give it to them with your act of love.

May the LORD bless you

3) Testimonies

You are welcome to record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services. (You can record yourself on your phone and then whatsapp the video to me)

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Shane, Kealla and Kai Pratt; Daniela de Jager
 • Sick people to pray for:
  • Martha is still in Bayview
  • Godwin, Gemma, Sue,  Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet
  • Garness values your prayer for her to be able to walk again without her walker.
  • Miriam Matthysen managed to get her medicine.
 • Pray for
  • Daniela de Jager who needs a new place to stay
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • THANKS Make a list of the good things God has been doing in your and your families lives during the lockdown and thank God for it.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 1 before clicking on the video below. 🙂

 

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Afrikaanse Samekoms Diens: 10 Mei

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
opstand teen regering.png

1) VOORBEREIDING

4 belangrike dinge vir vandag!

2) GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 84:2–5 
84:2 Hoe lieflik is u woninge, o HERE van die leërskare!
84:3 My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die HERE; my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God.
84:4 Selfs vind die mossie ’n huis en die swaweltjie ’n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, HERE van die leërskare, my Koning en my God!
84:5 Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis; hulle prys U gedurig. Sela.

Amen

3) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • 14 Mei : Hannes Vermaak
   • My verskoning dat ek nog nie die naamlys uitgestuur het nie; dinge hou my besig tydens tuiskluis! Ek doen dit so gou as moontlik
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK.
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Gedurende die maand Mei het ons ‘n persoonlike uitreik en ons wil almal van u nooi om deel te neem. Dis baie eenvoudig: jy bid dat die Here iemand op jou hart plaas en bid ook hoe jy die persoon kan seën op ‘n praktiese manier om so die liefde van Jesus te wys. Toe ons die “uitreik” beplan het, het ons gehoop vir mense wat ander se gras kan sny, oornooi vir etes, ens. Maar met die COVID-19 pandemie sal ons wys en slim moet wees om interessante, wettige maniere te kry om mense te seën.

MEI Seeninge aan jou.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Louise Jansen se suster met kanker. Die kanker het verder versprei en sy gaan vir agressiewe kanker-behandeling.
 • Bid vir Daniela de Jager wat blyplek nodig het: sy soek na ‘n woonstel om te huur in Stilbaai.
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir die regering dat hulle wyse besluite sal neem. En dat hulle al hulle goeie planne wat hulle maak sal uitvoer.

7) Boodskap: Opstand teen die regering?

U kan u Bybel oopmaak by Titus 3 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang

Die finale lied was aangevra deur Alta Ferreira 🙂

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Worship Service: 10 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img0.jpg

1) Preparation

4 important things you need to know!

2) Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 84:1–4 (ESV)
84:1 How lovely is your dwelling place, O LORD of hosts!
84:2 My soul longs, yes, faints for the courts of the LORD; my heart and flesh sing for joy to the living God.
84:3 Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, at your altars, O LORD of hosts, my King and my God.
84:4 Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise! Selah

Amen

3) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 10th (today) Shane Pratt.
  • 11th Lee Symons.
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • “MAY THE LORD BLESS YOU” outreach. 
  • During the month of May we’d like to encourage you to do various personal outreaches to bless other people with practical acts of love. When we planned this, we were hoping for practical blessings of mowing someone’s lawn, taking flowers to them, inviting someone over for a meal, etc. Sadly under COVID-19 lockdown, we’ll have to be much wiser on how to bless other people. If you have some great ideas how we can bless people during COVID-19, let Carel-J know and he will share the ideas with the church.

May the LORD bless you

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Gert and Elsa Kruger, Clifton and Annalet Donald.
 • Sick people to pray for:
  • Martha is back in Bayview with a very high fever.
  • Godwin, Gemma, Sue,  Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet
  • Garness values your prayer for her to be able to walk again without her walker.
  • Miriam Matthysen. She has been sick since last Sunday and is not able to get the medicine she needs.
  • Lesley Blumrick has a bad kidney infection
  • Sharn Brummer who hurt her back.
 • Pray for
  • Daniela de Jager who needs a new place to stay
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Government Pray for them to obedient to God’s leading to fulfil His great purposes.

7) Message

You can open your Bible to Titus 3 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

The final hymn was requested by Alta Ferreira 🙂

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Afrikaanse Samekoms: 3 Mei 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
jd A009 20200503 - Johannes die Doper ontmoet Jesus

1) VOORBEREIDING

Kyk asb hierdie kort video voor u die diens begin

2) GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 32:7–11 (AFRIKAAN)
32:7 U is vir my ’n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Sela
32:8 Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.
32:9 Moenie onverstandig wees nie, soos ’n perd of ’n muil wat met ’n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei.
32:10 Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde.
32:11 Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel, alle opregtes

Amen

3) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • Geen waarvan ek weet nie, stuur asb u inligting as ek u gemis het!
   • Ek is steeds besig om’n  databasis op te stel met verjaarsdae en huweliksherdenkings. Ek sal dit uitstuur hierdie week vir korreksie
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Gedurende die maand Mei het ons ‘n persoonlike uitreik en ons wil almal van u nooi om deel te neem. Dis baie eenvoudig: jy bid dat die Here iemand op jou hart plaas en bid ook hoe jy die persoon kan seën op ‘n praktiese manier om so die liefde van Jesus te wys. Toe ons die “uitreik” beplan het, het ons gehoop vir mense wat ander se gras kan sny, oornooi vir etes, ens. Maar met die COVID-19 pandemie sal ons wys en slim moet wees om interessante, wettige maniere te kry om mense te seën.

MEI Seeninge aan jou.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.
 • Bid vir die regering om wyse besluite te neem

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir sendelinge reg oor die wêreld wat ook inperkings beleef tydens die COVID-19 pandemie. Bid dat die Here die pandemie sal gebruik om nuwe deure oop te maak sodat hulle die Goeie Nuus na meer mense kan neem.

7) Nagmaal

Soos ek in die begin in die video gesê het, moedig ons elke huis aan om self nagmaal te hou (al is u alleen by die huis). Kry die elemente (brood en wyn/druiwesap) gereed en gebruik die volgende raamwerk om u te lei deur die nagmaal. 

a) Lees die volgende teks wat vir ons wys waaraan die brood ons herinner.

1 Korintiërs 11:23–24 (AFRIKAAN)
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

b) Laat iemand bid en die Here dank dat Hy sy lewe as losprys aan die kruis gegee het om ons sondeskuld te betaal.

c) Breek die brood, deel uit en laat elkeen in sy eie tyd eet.

d) Lees die volgende teks om ons te wys waaraan die wyn/druiwesap ons herinner.

1 Korintiërs 11:25–26 (AFRIKAAN)
Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.” Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom

e) Laat iemand bid en die Here dank vir sy perfekte bloed wat die Nuwe Verbond van genade aan ons gebring het.

f) Deel die wyn/sap uit en laat almal saamdrink.

g) Laat iemand bid om die Here te dank dat ons ook deel kan hê aan sy dood en opstanding.

6) Boodskap: Lesse uit Johannes die Doper se ontmoetings met Jesus

U kan u Bybel oopmaak by Mattheus 3 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!