ONLINE CHURCH for the time being

Due to the COVID-19 crisis, we have suspended all physical contact meetings for the time being.

We will post a weekly “church service” online (on our webpage) that you can follow to have church at home.  Like Paul says in Colossians 2:5, we are absent from each other in body, but we will be “present in the Spirit”.

We do not know what the future holds, but we know Who holds the future.

WhatsApp Image 2020-03-25 at 15.32.50

 

 

Worship Service: 27 September 2020

“Excuse me, please” – Billy Graham

bg-anaheim

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.Make a joyful noise to the LORD, all the earth; break forth into joyous song and sing praises!
Sing praises to the LORD with the lyre, with the lyre and the sound of melody!
With trumpets and the sound of the horn make a joyful noise before the King, the LORD!
Let the sea roar, and all that fills it; the world and those who dwell in it!
Let the rivers clap their hands; let the hills sing for joy together
before the LORD, for he comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness, and the peoples with equity.

Amen

Psalm 98:4–9 (ESV)

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD
  • Next week October 4 we will have another drive-in communion service at the Brugmark parking lot.
  • 3) On October 11 we hope to start worship meetings at the hall again.  More detail about this closer to the time.
 • PLEASE NOTE: All duties at the worship service, except tea-serving, will also start at 11 October (Music teams, – if allowed by government, Door duty, Audio-Visual team, etc.). If you are involved with any of these ministries and you are NOT planning to start attending from October 11, please let me know so that we can make a plan with your duties.
 • God-willing this will be the plan going forward, but it will depend on various things, like government regulations and the COVID19 situation in Stilbaai.
 • BIRTHDAYS
  •  28th Herman Jolink, Gill Nel and Janet van Zyl;
  • 29th Cheryl Smith
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 28th Johannes and Charlotte Swart.
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • King’s Kids Online! Die laaste King’s Kids Online video is beskikbaar aanlyn: King’s Kids Online Vraag 12!        http://kingskids.org.za/vraag12
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BIBLE STUDIES:
  • No Wednesday or Teen Bible studies for the next 2 weeks while Carel-J is on leave and on a Biblical counseling seminar.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.
 • Some photos of families doing online church together. 🙂

This slideshow requires JavaScript.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Alwyn and Estelle Vorster, Pat and Lynda Tavener
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Sue (Delene’s sister), Garness, Magriet, Lex, Gemma Sainsbury, Desiree ( Yvonne Roth’s daughter), John Malan (cancer), Lorna, Sharn, Gert and Lesley
 • Pray for those who lost their job / are not able to find work.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for yourself and for the church to be Spirit filled.
  • There is a MUST-READ book on being Spirit Filled that you can download for free here:

7) Message

Today we’re going a bit old-school with a very special visiting preacher: Billy Graham. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Samekoms 20 September: Wedergeboorte – ‘n Werk van die Gees

Wedergeboorte: ‘n Werk van die Gees – Johannes 3:1-8

img2

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

??? Uit die benoudheid het ek die HERE aangeroep; die HERE het my verhoor in die ruimte.
Die HERE is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan ’n mens my doen?
Die HERE is vír my as my helper; so sal ék dan neersien op die wat my haat.
Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.
Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.

Amen

(Psalm 118:5–9)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE
   • 1) Geen Afrikaanse aanlyndiens volgende week nie, maar wel ‘n Engelse aanlyn diens Dis lang-naweek en die Rischmullers is weg, so ongelukkig geen Afrikaanse diens nie, maar ‘n besonderse boodskap van ‘n ander prediker in die Engelse diens wat u nie wil mis nie.
   • 2) Op 4 Oktober hou ons weer ‘n inry-nagmaaldiens by die Brugmark-parkeerterrein.
   • 3) Op 11 Oktober hoop ons om weer aanbiddingsbyeenkomste in die saal te begin. Meer besonderhede hieroor nader aan die tyd, maar vooraf opgeneemde aanlyndienste eindig op daardie dag.
  • LET WEL: Alle pligte by die erediens, behalwe tee-bediening, begin ook om 11 Oktober ( deurdiens, oudiovisuele span, ens.). As u nie van plan is om vanaf 11 Oktober by te woon nie, laat weet my asseblief sodat ons ‘n plan met u pligte kan maak.
  • Dit is DV die plan vorentoe, maar dit sal afhang van verskillende dinge, soos regeringsregulasies en die COVID19-situasie in Stilbaai.
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 25 Sept – Zas van Eeden
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • Geen waarvan ons weet nie 🙂
 • THE RETURN – SOUTH AFRICA 
  • Op Saterdag nooi ons u uit om by die kerksaal om 15:00 – 16:30 by ons aan te sluit terwyl ons in nederigheid en berou bymekaarkom om vir herlewing te bid. Kontak asseblief vir Denise Sanders (082 588 8200) as u meer inligting benodig.
  • WhatsApp Image 2020-09-18 at 15.13.46
  • Sien die volgende video vir meer inligting:
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die eldfde aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag11
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir die kerke in Suid-Afrika. Bid dat Christusgesentreerde, Bybels-gelowige, Geesvervulde, Evangelieverkondigende kerke in elke dorp in Suid-Afrika sal vestig.

7) Boodskap: Wedergeboorte: ‘n Werk van die Gees

U kan u Bybel oopmaak by Johannes 3:1-8 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 20 September 2020

There is nothing greater than knowing Christ as your LORD – Philippians 3:8-11

img1

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Out of my distress I called on the LORD; the LORD answered me and set me free.
The LORD is on my side; I will not fear. What can man do to me?
The LORD is on my side as my helper; I shall look in triumph on those who hate me.
It is better to take refuge in the LORD than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD than to trust in princes.

Amen

(Psalm 118:5–9)

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD
  • 1) Next week we will still have an English online service (As it is a long weekend and I’m away there won’t be an Afrikaans online service). We encourage you to “attend” this service with another person/couple/family.
  • 2) On October 4 we will have another drive-in communion service at the Brugmark parking lot.
  • 3) On October 11 we hope to start worship meetings at the hall again.  More detail about this closer to the time.
 • PLEASE NOTE: All duties at the worship service, except tea-serving, will also start at 11 October (Music teams, – if allowed by government, Door duty, Audio-Visual team, etc.). If you are involved with any of these ministries and you are NOT planning to start attending from October 11, please let me know so that we can make a plan with your duties.
 • God-willing this will be the plan going forward, but it will depend on various things, like government regulations and the COVID19 situation in Stilbaai.
 • BIRTHDAYS
  •  24th Kealla Pratt.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • THE RETURN – SOUTH AFRICA 
  • On Saturday we invite you to join us at the church hall at 3pm – 4:30pm as we come together in humility and repentance to pray for revival. Please speak to Denise Sanders (082 588 8200) if you need any more information.
 • WhatsApp Image 2020-09-18 at 15.13.46
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Yvonne Roth; Johannes and Charlotte Swart
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Sue (Delene’s sister), Garness, Magriet, Lex, Gemma Sainsbury, Desiree ( Yvonne Roth’s daughter), John Malan (cancer), Lorna, Sharn, Gert and Lesley
 • Update from Amanda Horn about her dad:
  • The Dr says they can not know for sure until they get the results back (probably mon or tues) but he is 95% sure it is cancer from how it looks. From what he has seen it has gone through the colon lining and is affecting the lymph nodes but he can not be sure. He asked them to not waste time getting results but to rather start planning now that it is cancer. My parents will either come to Kansas for treatment or will stay in Kenya. In Kenya there is a good hospital and they have an amazing support system, and good Drs at a reasonable price. In Kansas they will have the best specialist, but at a huge price. They do not have as good of a support system here, but us girls will be here.
   My brother is currently in Kenya, the middle sister, Andrea, is in South Sudan and my youngest sister just moved 3 minutes away form us in Kansas, so she and I would be able to take care of them if they came here or Ben and Andrea could help if they decide to stay in Kenya.
 • Update from Yvonne Roth:
  • l have been down with a very painful knee and swollen legs for more than a week. Will be having another injection into the knee on Monday. Please pray for complete healing. So thankful that l have a wonderful neighbour who comes in to help. I praise our Father that 2 of my granddaughters have come to faith in our Lord Jesus Christ and were baptised. I thank our Father for the blessings and strength for each day and a loving and caring family.
 • Pray for those who lost their job / are not able to find work.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the churches in South Africa. Pray for Christ-centered, Bible-believing, Spirit-filled, Gospel Preaching churches to be established in every town of South Africa

7) Message

You can open your Bible to Philippians 3:1  before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Samekoms 13 September: Wedergeboorte

Nikodemus: Wedergeboorte – Johannes 3:1-5

Ontmoetings met Jesus -Voorblad

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

DIE HERE is Koning; laat die volke bewe! Hy troon op die gérubs; laat die aarde sidder!
Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke.
Laat hulle u grote en gedugte Naam loof! Heilig is Hy!
Ook die sterkte van die Koning wat die reg liefhet. Ú het bevestig wat regverdig is; Ú het reg en geregtigheid gedoen in Jakob.

Amen

(Psalm 99:1-4)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE
   • 1) Vir die res van September sal ons steeds aanlyn dienste (Engels en Afrikaans) hê. Ons raai u aan om hierdie dienste saam met ‘n ander persoon / paartjie / gesin “by te woon”
   • 2) Op 4 Oktober hou ons weer ‘n inry-nagmaaldiens by die Brugmark-parkeerterrein.
   • 3) Op 11 Oktober hoop ons om weer aanbiddingsbyeenkomste in die saal te begin. Meer besonderhede hieroor nader aan die tyd, maar vooraf opgeneemde aanlyndienste eindig op daardie dag.
  • LET WEL: Alle pligte by die erediens, behalwe tee-bediening, begin ook om 11 Oktober (musiekspanne, deurdiens, oudiovisuele span). As u nie van plan is om vanaf 11 Oktober by te woon nie, laat weet my asseblief sodat ons ‘n plan met u pligte kan maak.
  • Dit is DV die plan vorentoe, maar dit sal afhang van verskillende dinge, soos regeringsregulasies en die COVID19-situasie in Stilbaai.
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Geen waarvan ons weet nie 🙂
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • Geen waarvan ons weet nie 🙂
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die tiende aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag10
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za

 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.
 • Help Daniela trek: As u ‘n bakkie of iets soorgelyks het om vir Daniela te help trek na haar nuwe woonstel toe aan die einde van die maand, kontak haar asb: 0768184553

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Openbaring 1:16 En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ’n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag.
   • Dank die HERE dat Hy ons sy Woord gegee het; sy Waarheid. Dank Hom dat dit ‘n tweesnydende swaard is wat regstel, veroordeel en vertroos.

7) Boodskap: Wedergeboorte

U kan u Bybel oopmaak by Johannes 3:1-5 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 13 September 2020

Put no confidence in the flesh – Philippians 3:2-7

img1

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

The LORD reigns; let the peoples tremble! He sits enthroned upon the cherubim; let the earth quake!
The LORD is great in Zion; He is exalted over all the peoples.
Let them praise your great and awesome name! Holy is He!
The King in his might loves justice. You have established equity; You have executed justice and righteousness in Jacob.
Exalt the LORD our God; worship at his footstool! Holy is He!

Amen

(Psalm 99:1-5)

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD
  1) For the rest of September we will still have online services (English and Afrikaans). We encourage you to “attend” these services with another person/couple/family
  2) On October 4 we will have another drive-in communion service at Brugmark parking lot.
  3) On October 11 we hope to start worship meetings at the hall again.  More detail about this closer to the time, but pre-recorded online services will end on that day. We will still attempt to record the services at the church hall and place it on YouTube. These will not be broadcasted live. It will be recorded and uploaded in the days following the service.

  PLEASE NOTE: All duties at the worship service, except tea-serving, will also start at 11 October (Music teams, Door duty, Audio-Visual team). If you do not intend to start attend from October 11, please let me know so that we can make a plan with your duties.

  God-willing this will be the plan going forward, but it will depend on various things, like government regulations and the COVID19 situation in Stilbaai.

 • BIRTHDAYS
  • 13th (TODAY!) Lesley Blumrick and
  • 13th (TODAY!) Kai Pratt.
  • 14th Barry Truelove;
  • 16th Paul de Villiers;
  • 19th Annelize Meintjes.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 10!        http://kingskids.org.za/vraag10
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.
 • HELP DANIELA MOVE – If anybody with a bakkie is able to help Daniela move to her new flat at the end of the month, please contact her: 0768184553

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Louis and Pauline Rowles, Johan and Maryna Oosthuizen.
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Sue (Delene’s sister), Garness, Magriet, Lex, Gemma Sainsbury, Desiree ( Yvonne Roth’s daughter), John Malan (cancer), Lorna and Sharn
  • Lesley Blumrick: Suffers from chest infection and has been booked off from work for a week.
 • Pray for those who lost their job / are not able to find work.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Revelation 1:16 In his right hand He held seven stars, from his mouth came a sharp two-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength.
  • Thank the LORD for giving us his Word; his Truth. Thank Him that it is a double-edged sword that corrects, convicts and comforts.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 3:1  before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Samekoms 30 Augustus: Groei in Geloof

Groei in Geloof – Markus 9:17-27

img2

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Laat almal wat by U hulp soek, jubel en bly wees oor U, laat dié wat op u hulp staat maak, altyddeur sê: God is groot!
Ek is hulpeloos en arm; kom tog gou na my toe, o God. U is my hulp en my redder, Here, moet tog nie talm nie

Amen

(Psalm 70:5–6)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE 
  • Eerste Sondag van die maand: een inry-nagmaalsdiens (vir beide Engels en Afrikaans). Geen aanlyn-diens op hierdie Sondae (nie Afrikaans of Engels nie). Meer inligting oor volgende week se inry-nagmaalsdiens word gedurende die week uitgestuur.
  • Ander Sondae: aanlyn-dienste (Engels en Afrikaans) soos ons tans doen. Ons moedig u aan om aanlyn kerk saam met een ander persoon / paartjie / gesin te doen.
 • Ons sal weer heruvalueer vir Oktober 
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 5de : KC Boswell
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • 2de : Craig & Erna Boswell
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die agtste aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag8
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

 

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir Amanda Rautenbach en familieJaco, (wat op ‘n ventilator in UNITAS hospitaal was agv COVID19 en wat ‘n reeks beroertes gehad het) is hierdie week oorlede.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here vir die reën
  • Ons dank die Here dat dit goed gaan met Malie Dreyer. Die dreineringspyp is uitgehaal en sy sê dit gaan goed.
  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir die kerk dat die vreugde van die HERE ons krag sal wees.

7) Boodskap: Groei in Geloof

U kan u Bybel oopmaak by Markus 9:17-27 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 30 August 2020

Rejoice IN The LORD – Philippians 3:1

img1

 

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

May all who seek You rejoice and be glad in You! May those who love your salvation say evermore, “God is great!”
Amen

Psalm 70:4 (ESV)

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – Reminder of update from last week

  • First Sunday of the month: One drive-in communion service (for both English and Afrikaans). No online service on these Sundays (neither Afrikaans nor English). More information on next week’s drive-in communion service will be sent out during the week.
  • Other Sundays: Online services (English and Afrikaans) as we’ve been doing. We do encourage you to do online church with one other person/couple/family.
  • Some of the Bible studies are starting in person. Please contact your Bible study leader. If you would like to join a Bible study, check the front of the bulletin.
 • BIRTHDAYS
  •  1st Bruce Waldek
  • 2nd Rose Fraser.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 2nd Craig and Erna Boswell
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 8! Kan ons die Bybel vertrou? Rede #5       http://kingskids.org.za/vraag8
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Pastors and Elders. (Our church and other churches)
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Sue (Delene’s sister), Garness, Magriet, Lex, Gemma Sainsbury, Desiree ( Yvonne Roth’s daughter), John Malan (cancer), Lorna and Sharn
 • Pray for municipal workers, especially the garbage collectors and their families
 • Pray for those who lost their job / are not able to find work.
 • PRAISE GOD
  • Gert Kruger had a scare with problems with his heart so he had a scan in Cape Town but the good news is that his heart is fine. He was diagnosed with sleep apnea, but it is treatable.
  • Mike Nel is doing much better from being bitten badly by a dog, and has been able to go off the pain medication.
  • For the Rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the church to let the joy of the LORD be our strength.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 3:1  before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Samekoms 23 Augustus: Waak en Bid

Waak en Bid – Markus 14:32-42

img2.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

HERE, luister na my woorde, let op my versugting.
Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek.
In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.

Amen

(Psalm 5:2–4)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE – Sien asb die video hier onder vir inligting

 • Ons sal weer heruvalueer vir Oktober 
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Geen
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • Geen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die sewende aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag7
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir Amanda Rautenbach. Al 3 haar seuns (in Pretoria) is siek met COVID19. Haar middelste seun, Jaco, is op ‘n ventilator in UNITAS hospitaal. Dit gaan beter met die ander twee.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here vir die reën
  • Ons dank die Here dat dit goed gaan met Malie. Sy sien die spesialis weer op Maandag om te kyk of die dreineringspype uitgehaal kan word.

3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid dat ons nie onsself emosioneel en geestelik en ‘gemeenskapwees’ van die res van die kerk sal isoleer nie, maar dat ons (deur watter medium ook al) verbind sal bly met die kerk en mekaar in liefde sal dien. Bid dat God sy kerk sal bou.

7) Boodskap: Waak en Bid

U kan u Bybel oopmaak by Markus 14:32-42 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 23 August 2020

Watch and Pray – Mark 14:32-42

intro.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Give ear to my words, O LORD; consider my groaning.
Give attention to the sound of my cry, my King and my God, for to you do I pray.
O LORD, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
Amen

(Psalm 5:1–3 (ESV))

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – Please see update below.

 • We will reevaluate again for October
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 7! Kan ons die Bybel vertrou? Rede #5       http://kingskids.org.za/vraag7
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BIRTHDAYS
  • 23rd Herman Badenhorst
  • 26th Miriam Matthysen
  • 26th Lorna Truelove
  • 27th Mervyn Kent
  • 29th Robyn Rischmuller
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning online group A study in Romans via Jitsi online meetings at 9:30. Speak to Carel-J if you’d like to join.
  • The Wednesday AFTERNOON group meeting at the church hall will start on the 3rd of September. This study will mirror the Wedn morning study in Romans. If you would like to join this in-person Bible study, let Carel-J know.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meeting.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers Online on Tuesdays evenings via Jitsi. We start at 18:30. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

3) Testimonies

 

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

A new song to fit in with our theme today!

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Mark, Bryan, Penny, Lee & Luke Symons. Pat and Riette Maritz.
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Sue, Garness, Magriet, Lex, Gemma Sainsbury, Desiree ( Yvonne Roth’s daughter), John Malan, Lorna and Mike Nel
 • Pray for LEE SYMONS who is busy preparing for her application for university. She needs to write an entry exam as well as record and send videos of her violin playing
 • PRAISE GOD
  • Lorna Truelove – Lorna’s operation to cut the cancer from her face went very well and the surgeon said they managed to remove all the cancer. She thanks everyone for all their prayers.
  • For the Rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray that we will not emotionally and spiritually and “fellowship-ally” isolate ourselves from the rest of the church, but that we (through whichever medium) will stay connected to the church, serving each other in love. Pray that God will build his church.

7) Message

You can open your Bible to Mark 14:32-42  before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

 

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is?

Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is? – Openbaring 8:1-5

img0.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Sit ’n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê.
Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval saam met manne wat onreg doen nie, en dat ek nie deelneem aan hulle feeste nie.
’n Regverdige kan my in liefde slaan en teregwys, maar van die goddeloses sal ek nie eens gasvryheid aanvaar nie, want my gebede is gedurig teen hulle boosheid gerig.

Amen

(Psalm 141:3–5)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE – Ons is besig om te bid en te beplan aan die pad vorentoe vir ons kerk. Die dinge waaraan ons tans werk:
  • Een keer per maand ‘n inry-nagmaal. Meer inligting later. Sover gaan dit in Engels wees, maar as daar genoeg Afrikaanse belangstelling is kan ons ‘n plan maak.
  • Engelse Bybelstudie by die kerksaal Woensdag middae. As genoeg mense graag Woensdagmiddae in die kerksaal persoonlik Bybelstudie wil doen, sal ons dit doen. (Dit sal ‘n voortsetting wees van die Romeine Bybelstudie en ons sal dit doen soos voorgeskryf deur die regering: maskers, sosiale afstande, ens.)
  • Afrikaanse aanlyn/in persoon Bybelstudie? Laat weet asb as u belangstel in ‘n aanlyn Afrikaanse Bybelstudie of ‘n fisiese bymekaarkom Bybelstudie (met al die reels van maskers, sosiale distansiëring) As genoeg mense belangstel kan ons kyk om ‘n plan te maak.
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die sesde  aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag6
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 20 Aug – Peet Hands
  • 20 Aug – Johannes van Zyl
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • 16 Aug (VANDAG!) – Henry en Louise Jansen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here vir die reën
  • Ons dank die Here vir Niel en Elsa Pienaar wat hulle kinders kon gaan bystaan het toe hulle hulp nodig gehad het in. Wat ‘n voorreg om ‘n instrument in God se hand te kan wees.

3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid dat die kerk sal opstaan vir die roeping om gebed krygers te wees vir God.

7) Boodskap: Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is?

U kan u Bybel oopmaak by Openbaring 8 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!