Afrikaanse Samekoms: As Niks Anders Help Nie.

As Niks Anders Help Nie – Markus 5 : 25 – 34

A0020 20200802 - As niks anders werk nie.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:5–8
Ek dink aan die verre verlede, ek peins oor alles wat U gedoen het en oor die werk van u hande dink ek na.
Ek strek my hande uit in gebed na U toe, ek is voor U soos ’n uitgedorde land. Sela
Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die vierde aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag4
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • DANIELA DE JAGER se foon is besig om te breek. Indien iemand ‘n tweedehandse foon het wat hulle nie meer gebruik nie, kontak haar asb. (076 818 4553)
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 6 Augustus – Tonie Gerber
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • Geen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir al die dinge wat die mense gedeel het op die terugvoer vorm: AFRIKAANSE SAMEKOMS – TERUGVOER – 23 Julie
  • Bid vir Malie Dreyer. Sy is gediagnoseer met baie agressiewe kanker en gaan Maandag ‘n sjirurg sien.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here dat mense weer by gastehuise en vakansieplekke kan bly sodat die mense in ons kerk en dorp wat in hierdie bedryf is weer geld kan verdien en werk kan verskaf aan anders

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir almal wat tydens die COVID-19-pandemie hul werk verloor het. Bid vir Christene wat hulle werk verloor het sodat God vir hulle kan voorsien, sodat hulle Hom kan verheerlik vir sy grootheid. Bid vir ongelowiges dat dit hulle in die arms van God sal inlei vir redding en voorsiening.

7) Boodskap: WANNEER GEBEUR WONDERWERKE?

U kan u Bybel oopmaak by Markus 5 : 25 – 34 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

 

Worship Service: 2 August 2020

Show Genuine Concern – Philippians 2:19-24

img1.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 143:5–8 (ESV)
I remember the days of old; I meditate on all that You have done; I ponder the work of your hands.
I stretch out my hands to You; my soul thirsts for You like a parched land. Selah
Answer me quickly, O LORD! My spirit fails! Hide not your face from me, lest I be like those who go down to the pit.
Let me hear in the morning of your steadfast love, for in You I trust. Make me know the way I should go, for to You I lift up my soul.

Amen

2) Announcements

 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! The fourth video of King’s Kids Online is out, and it deals with the question “Is die Bybel Betroubaar? (Rede #2)” Get the video here: http://kingskids.org.za/vraag4
 • BIRTHDAYS
  • 3 August – Michael Nel
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  •  3 August – Tony and Magriet Dearman
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group will carry on this Wednesday in their study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers will meet AT A NEW TIME online on Tuesday. The new time is 18:30-19:10. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

 • Mark encourages everyone to go and watch ‘The Chosen”, a television drama based on the life of Jesus Christ. You can watch it on youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwjoqDa8kUBL_trCMU-TzEFE1Sm7kYuP6
 • Daniela de Jager’s phone is busy breaking. If anyone has a second-hand phone that you’re not using, please contact her. (076 818 4553)

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

We’re starting with one of the songs from our kingskids.org.za videos

 

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • People on the bulletin to pray for:  Craig and Erna Boswell, Lynette Britz, Michael and Cheryl Smith.
 • PRAYER REQUESTS
  • Pray for people dealing with health issues: Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn, Magriet, John Malan, Gemma Sainsbury
  • Pray for Martha Africa, who has very low oxygen levels.
  • Please pray for Mike Nel who was attacked by a dog. (They were away visiting their daughter who had a baby). They say it will be a long journey of recovery.
  • Pray for Malie Dreyer (Herman du Preez’s sister who lives with them). She has been diagnosed with cancer and needs to go see the surgeon on Monday.
  • Pray for Stephen (Mirriam Matthysen’s son) who lost his job during COVID-19 and is starting his own business.
  • Pray for Greg Woods, the son of John Woods who spoke at Helen Symons’s memorial. Greg has just been diagnosed with multiple lesions in kidneys, colon and throat and is going for a biopsy on Tuesday. Please pray for his salvation and that he will be healed.
  • Pray for Russell Alford (grandson of Arthur and Marlene Alford) who is getting seizures again.
 • PRAISE GOD
  • That the ban on leisure travel has been lifted so that those in our church who have guest houses and resorts can do business again and provide work for local people.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for everyone who lost their jobs during the COVID-19 pandemic. Pray for Christians who lost their jobs that God can provide for them so that they can glorify Him for his greatness. Pray for unbelievers that this will drive them into the arms of God for salvation and provision.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:19-24 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: 26 Julie

WANNEER GEBEUR WONDERWERKE?

img2.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 101:1–4
Ek wil sing van u troue liefde en u geregtigheid, ek wil ’n lied sing tot u eer, Here.
Ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Wanneer kom U na my toe? In my huis wil ek lewe in opregtheid, niks wat sleg is, wil ek nastreef nie. Ek haat wat verkeerd is. Dit mag geen houvas op my hê nie.
Valsheid wil ek van my af weg hou, van kwaad wil ek niks weet nie.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • WANNEER GAAN ONS WEER BYMEKAAR KOM? Dit is ‘n moeilike besluit met baie dinge wat oorweeg moet word. Met die uitbreek van die COVID-19 wat vinnig in Suid-Afrika groei, is dit nou die tyd om fisiese kontak te vermy. As u iets kan doen sonder om iemand fisies te ontmoet: doen dit so. Dit geld ook vir ons Sondagbyeenkomste. Maar in die komende weke sal die ouderlinge bespreek wat die beste manier is om vorentoe te beweeg.
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die derde aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag3
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • DANIELA DE JAGER se foon is besig om te breek. Indien iemand ‘n tweedehandse foon het wat hulle nie meer gebruik nie, kontak haar asb. (076 818 4553)
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • 28 Julie : Ned en Zaritha Herman. (58ste herdenking!)
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.
  HELP BADISA DEUR SOUP TE MAAK.
  Badisa sal nog sop maak vir die kinders van Melkhoutfontein. Kontak asb hulle kantoor 0839735772 as u sop daarvoor kan maak en skenk.

3) GETUIENIS

???

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT GETROU ONS FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir al die dinge wat die mense gedeel het op die terugvoer vorm: AFRIKAANSE SAMEKOMS – TERUGVOER – 23 Julie
  • Dank die Here vir die reën.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir sendelinge. Bid vir die sendelinge wat ons ondersteun (Mouhsines en Bonthuyse) asook vir alle ander sendelinge wat u ken. Bid vir hulle terwyl hulle hul lewens aanbied as lewende offerande (en selfs bereid is om te sterf. Hulle doen dit alles ter wille van diegene wat God nie ken nie.
    As u meer leiding nodig het om vir sendelinge te bid, kan u die SIM Prayer Guide for 2020 aflaai

7) Boodskap: WANNEER GEBEUR WONDERWERKE?

U kan u Bybel oopmaak by Markus 5:21-24 en 35-43 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

 

Worship Service: 26 July

Giving your life for others brings joy – Philippians 2:17-18

451 20200726 Lessons from Lockdown - Joy for others gain.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 101:1–4 (ESV)
I will sing of steadfast love and justice; to You, O LORD, I will make music.
I will ponder the way that is blameless. Oh when will You come to me? I will walk with integrity of heart within my house;
I will not set before my eyes anything that is worthless. I hate the work of those who fall away; it shall not cling to me.
A perverse heart shall be far from me; I will know nothing of evil.

Amen

2) Announcements

 • PEAK INFECTION Data points to the fact that Stilbaai will be going into about 2 weeks of peak infections, so please remember to do two things: keep on praying to God for his protection and stay safe. Avoid any non-essential trips and contact with people.
 • NEEDING EMOTIONAL / SPIRITUAL HELP  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! The third video of King’s Kids Online is out, and it deals with the question “Is die Bybel Betroubaar? (Rede #1)” Get the video here: http://kingskids.org.za/vraag3
 • BIRTHDAYS
  • 26th July : Desmond Quinton;
  • 1st August : Penny Symons
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 28th Ned and Zarita Herman (58th anniversary!)
 • IN NEED.  If you experience any need at the moment, whether it is financial or for anything else,  please let Carel-J or one of the elders know.
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group will carry on this Wednesday in their study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers will meet AT A NEW TIME online on Tuesday. The new time is 18:30-19:10. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK. 
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP.
  Badisa will still make soup for the children of Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772.

3) Testimonies

Below is a very blessed testimony from Erna

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

We’re starting with one of the songs from our kingskids.org.za videos

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • People on the bulletin to pray for: Jeniene & John Linton, Herman & Anne Jolink
 • Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn, Magriet, John Malan, Gemma Sainsbury
 • Other prayer items:
  • COVID-19. Pray for friends/family who are sick with COVID-19 and also for the families of those who have passed away from COVID-19
   • Claire (friend of Brian and Rose) who passed away on Friday morning.
   • Pray for David, Eugene de Kock’s son: While stopover in Delhi the group of 5 South Africans had to be tested for COVID-19 before leaving India. One of them has tested positive and the whole group has been placed under quarantine. Please pray for all of them
   • Pray for health workers working in COVID-19 hospitals/wards
   • Pray for workers at old age homes and other care facilities. Some haven’t been able to go home for 100+ days for the safety of the residents.
  • Please pray for all Governing Body Teachers and staff at schools
  • George and Lesley Blumrick looking for more permanent housing (1- or 2-bedroom flat) in Stilbaai.
 • Praise God.
  • Gert and Rianda Kruger (son and daughter-in-law of Gert and Elsa Kruger) are finally getting better from COVID-19
  • Joy Delport’s root canal procedure went well
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for missionaries. Pray for the missionaries we support (Mouhsines and Bonthuyse) as well as any other missionaries you know. Pray for them as they offer their lives as living (and willing to die) sacrifices for the sake of those who do not know God.
   If you need more guidance to pray for missionaries, you can download the SIM Prayer Guide for 2020

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:17-18 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: 19 Julie

GOEIE VREES vs SLEGTE VREES

img2.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 56:10–14
Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dít weet ek: God is aan my kant.
In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys,
in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ’n mens aan my doen?
Ek moet my geloftes aan U nakom, o God, ek wil U met dankoffers betaal,
want U het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • WANNEER GAAN ONS WEER BYMEKAAR KOM? Dit is ‘n moeilike besluit met baie dinge wat oorweeg moet word. Met die uitbreek van die COVID-19 wat vinnig in Suid-Afrika groei, is dit nou die tyd om fisiese kontak te vermy. As u iets kan doen sonder om iemand fisies te ontmoet: doen dit so. Dit geld ook vir ons Sondagbyeenkomste. Maar in die komende weke sal die ouderlinge bespreek wat die beste manier is om vorentoe te beweeg.
 • LAAT ONS WEET HOE DIT GAAN. Dankie aan diegene wat op my Whatsapp-boodskap geantwoord het. As u dit nog nie gedoen het nie, stuur my dan u antwoord dat ek dit kan bymekaarsit en na die hele groep kan stuur. (Ek weet u kan nie in die groep reply nie, so stuur ‘n direkte boodskap vir my asb) Dit help ons om as kerk-gesin verbind te bly en om te weet hoe om vir mekaar te bid
  1) Hoe gaan dit met jou? Watter pad het God in hierdie dae van die grendeltyd met jou geloop?
  2) Stuur asseblief al u gebedsversoeke oor uself of geliefdes.

 • KING’S KIDS ONLINE! Die tweede aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag2
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 20 Julie : Thys Bester
  • 24 Jule : Ronelle von Landsberg
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Van Maandag af gaan hulle net vir die kinders kos maak, omdat die ouers nou weer kan werk / werk soek. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.
  HELP BADISA DEUR SOUP TE MAAK.
  Badisa sal nog sop maak vir die kinders van Melkhoutfontein. Kontak asb hulle kantoor 0839735772 as u sop daarvoor kan maak en skenk.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT GETROU ONS FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid asb vir Dirk en Bettie Rossouw wat sukkel met hulle gesondheid.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir die regering. Bid dat die Here hulle sal lei om goeie planne en reëls op te stel en dat hulle die planne en reëls goed kan implementeer. Bid dat die regering hul verantwoordelikheid baie ernstig sal neem om die burgers van hierdie land, veral die kwesbaarste, op te pas.

7) Boodskap: GOEIE VREES vs SLEGTE VREES

U kan u Bybel oopmaak by Lukas 8 : 33 – 37 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

 

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 19 July

OBEY GLADLY FOR GOD’S GOOD PLEASURE – Philippians 2:12-16

img2.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 54:6–7 (ESV)
With a freewill offering I will sacrifice to You; I will give thanks to your name, O LORD, for it is good.
For He has delivered me from every trouble, and my eye has looked in triumph on my enemies.

Amen

2) Announcements

 • WHEN WILL WE PHYSICALLY WORSHIP TOGETHER AGAIN? This is a difficult decision with many things to consider. With the outbreak of COVID-19 growing rapidly in South Africa, now is a time to avoid physical contact. If you can do something without physically having to meet with someone: do it that way. This is also true for our Sunday meetings. But in the coming weeks, the elders will discuss the best way to move forward.
 • If, HOWEVER,  you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J. I am allowed to visit people in their homes for counseling. (Obviously taking all precautions like wearing masks during counseling, etc.)
 • LET US KNOW HOW YOU ARE DOING? Thank you to those who’ve replied to my Whatsapp message. If you haven’t yet, please send me your reply that I can collate it and send it out to the whole church. It helps us to stay connected as a family and to know how to pray for each other
  1) How are you doing? What road has God been walking with you in these lockdown days
  2) Please send all your prayer requests for yourself or loved ones.

 

 • King’s Kids Online! The second video of King’s Kids Online is out, and it deals with the question “Hoe Kan Ons Uitvind Wie God Is?” Get the video here: http://kingskids.org.za/vraag2
 • BIRTHDAYS
  • 22nd Gert Kruger
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • IN NEED.  If you experience any need at the moment, whether it is financial or for anything else,  please let Carel-J or one of the elders know.
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group will carry on this Wednesday in their study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers will meet AT A NEW TIME online on Tuesday. The new time is 18:30-19:10. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK. 
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP.
  Badisa will still make soup for the children of Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772.

3) Testimonies

Below is a very blessed testimony from Alta

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Carel-J, Renee, Robyn, Aedan, Karien and Grace Rischmuller.
 • Other prayer items:
  • Friends and family sick with COVID-19. Pray also for the families of those who have passed away from COVID-19
   • Pray for Gert en Rianda Kruger (Gert and Elsa’s son and daughter-in-law) who are sick at home in Gaugeng with COVID-19
  • George and Lesley Blumrick looking for more permanent housing in Stilbaai.
  • Martha, Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn, Magriet, John Malan.
 • Praise God.
  • That Bruce Waldek’s eye operation went well.
  • Joshua Margerisson’s wisdom teeth removal operation went well.
  • That the LORD protected Keith and Veronica and their farm during the storm
  • For those who have recovered from COVID-19
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the government. Pray that God will guide them to both make good plans and rules and that they are able to implement the plans and rules well. Pray that the government will take their responsibility to look after the citizens of this country, especially the most vulnerable, very seriously.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:12-16 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: 12 Julie

GROTER AS ‘N OORMAG DEMONE

img2.png
Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 46:9–12
Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring:
die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur.
Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.
Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • WANNEER GAAN ONS WEER BYMEKAAR KOM? Dit is ‘n moeilike besluit met baie dinge wat oorweeg moet word. Met die uitbreek van die COVID-19 wat vinnig in Suid-Afrika groei, is dit nou die tyd om fisiese kontak te vermy. As u iets kan doen sonder om iemand fisies te ontmoet: doen dit so. Dit geld ook vir ons Sondagbyeenkomste. Maar in die komende weke sal die ouderlinge bespreek wat die beste manier is om vorentoe te beweeg.
 • KING’S KIDS ONLINE! Omdat ons nie op die oomblik King’s Kids Vrydae by die skool kan doen nie, het ‘n deel van die groep ‘n aanlyn King’s Kids begin. Die videos is alles in Afrikaans so deel asb met mense wat Afrikaanse laerskool kinders het. Ons hoop om weekliks ‘n nuwe video vry te stel: kingskids.org.za
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Niemand van wie ons weet nie!
   • As ons u verjaarsdag gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Van Maandag af gaan hulle net vir die kinders kos maak, omdat die ouers nou weer kan werk / werk soek. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

 

6) Nagmaal

Vandag gaan elke huis by hulself nagmaal hou. Het u dit al voorheen gedoen? Daar is geen gebooie in die Bybel wat sê net die pastoor/dominee mag dit doen en dat dit by die kerk moet wees nie. 🙂 As u alleen tuis is, praat / bid hierdie woorde hardop om die goedheid van God te verkondig!

a) Lees die volgende gedeelte om u te herinner aan die doel van die brood

1 Korintiërs 11: 23–24 
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

b) Laat iemand bid om God te dank vir die brood wat sy liggaam verteenwoordig wat aangebied is ter vergewing van ons sondes.

c) Breek en deel die brood uit en eet op u eie tyd.

d) Lees die volgende gedeelte om u te herinner aan die doel van die wyn / druiwesap

1 Korintiërs 11: 25–26 
Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.” Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom

e) Laat iemand bid om God te dank vir die nuwe genadeverbond wat deur die perfekte bloed van Jesus Christus ingestel is

f) Deel die bekers/glasies uit en drink saam.

g) Laat iemand bid om God te dank dat ons deel kan neem aan sy dood en lewe.

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt.
  • Sommige personeellede van ouetehuise en versorgingsfasiliteite (bv. Connie Lugg in Kaapstad) moet permanent by hul werk bly om die inwoners veilig te hou. Bid vir hulle, want hulle mag nie gedurende hierdie tyd kontak met hul families hê nie.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir die leiding van God in die pad vorentoe. Bid vir die wysheid oor wanneer en hoe ons moet begin saamkom. Bid vir elkeen van ons dat ons passievol en doelbewus sal wees om kerk te laat gebeur op ander maniere terwyl fisieke groot vergaderings nie wys is nie.

7) Boodskap: GROTER AS ‘N OORMAG DEMONE

U kan u Bybel oopmaak by Lukas 8:26-32 & 38-39 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

+

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 12 July

 

PRACTISE HUMILITY. Philippians 2:3-11

img2.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 46:8–11 (ESV)
Come, behold the works of the LORD, how He has brought desolations on the earth.
He makes wars cease to the end of the earth; He breaks the bow and shatters the spear; He burns the chariots with fire.
“Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!”
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah

Amen

2) Announcements

 • WHEN WILL WE PHYSICALLY WORSHIP TOGETHER AGAIN? This is a difficult decision with many things to consider. With the outbreak of COVID-19 growing rapidly in South Africa, now is a time to avoid physical contact. If you can do something without physically having to meet with someone: do it that way. This is also true for our Sunday meetings. But in the coming weeks, the elders will discuss the best way to move forward.
 • If, HOWEVER,  you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J. I am allowed to visit people in their homes for counseling. (Obviously taking all precautions like wearing masks during counseling, etc.)
 • King’s Kids Online! Because we are not able to start King’s Kids Fridays yet, a part of the King’s Kids Week team are busy making online videos. Each video has a lesson, 2 songs, a craft and a memory verse. This is done in Afrikaans. Please distribute to children who you know will benefit from this. You can find it all at
  kingskids.org.za
 • BIRTHDAYS
  • 13th Pauline Rowles.
  • 16th Charlotte Swart.
  • 18th Godwin Africa and Salome Odendaal.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • IN NEED.  If you experience any need at the moment, whether it is financial or for anything else,  please let Carel-J or one of the elders know.
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group will carry on this Wednesday in their study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers will meet AT A NEW TIME online on Tuesday. The new time is 18:30-19:10. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP.
  From Monday onwards Badisa will only make soup for the children as adults are able to go back to work / look for work. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Communion

Today each home gets to do communion together. If you’re alone at home, speak / pray these words out loud to proclaim God’s goodness!

a) Read the following passage to remind you of the purpose of the bread

1 Corinthians 11:23–24 (ESV)
For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread,  and when He had given thanks, He broke it, and said, “This is my body, which is for you. Do this in remembrance of Me.”

b) Have someone pray to thank God for the bread representing his body that was offered for us for the forgiveness of sin.

c) Break and hand out the bread and eat in your own time.

d) Read the following passage to remind you of the purpose of the wine/grape juice

1 Corinthians 11:25–26 (ESV)
In the same way also He took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of Me.” For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until He comes.

e) Have someone pray to thank God for the new covenant of grace established by the perfect blood of Jesus Christ

f) Hand out the cups and drink together.

g) Have someone pray to thank God that we can be partakers in his death and life.

7) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Gillian Lohr; Chris, Lorraine and Janice Kapp (The Kapps have moved from Riversdale to their daughter’s farm)
 • Other prayer items:
  • Friends and family sick with COVID-19. Pray also for the families of those who have passed away from COVID-19
   • Pray for Gert en Rianda Kruger (Gert and Elsa’s son and daughter-in-law) who are sick at home in Gaugeng with COVID-19
  • Bruce Waldek. He’ll be going for a lense-replacement operation on Monday.
  • George and Lesley Blumrick looking for more permanent housing in Stilbaai.
  • Pray for John Malan (Mark Symons’ brother in law; Helen’s brother) for a quick diagnosis, treatment and cure for his mutated cancer.
  • Martha, Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn
  • From Sonja: Please pray for Joshua’s wisdom teeth operation on Thursday.
  • Some staff of old age homes and care facilities (e.g. Connie Lugg in Cape Town) are living at their work to keep the residents safe. Pray for them as they are not allowed to have contact with their families during this time.
 • Praise God.
  • For the rain
  • For those who have recovered from COVID-19
  • Update about Welma (sick with COVID-10) from Miriam: “Just got a message minutes ago to say she is well. Praise the Lord 🙏”
  • From Sonja: 1. Handing🙌🏻over of shop went well and everything was in good order.. Thank you for everyone ‘s prayers…
   2.Joshua had a covid test done for a wisdomteeth operation due 14 July… He was tested yesterday and recieved the results today… NEGATIVE.. PRAISE GOD!!!!
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for God’s guidance in the way forward. Pray for the wisdom on when and how we should start meeting together. Pray for each of us that we’ll be passionate and intentional in making church happen in other ways than physical large meetings.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:3-11 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!