Worship Service: 23 August 2020

Watch and Pray – Mark 14:32-42

intro.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Give ear to my words, O LORD; consider my groaning.
Give attention to the sound of my cry, my King and my God, for to you do I pray.
O LORD, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
Amen

(Psalm 5:1–3 (ESV))

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – Please see update below.

 • We will reevaluate again for October
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 7! Kan ons die Bybel vertrou? Rede #5       http://kingskids.org.za/vraag7
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BIRTHDAYS
  • 23rd Herman Badenhorst
  • 26th Miriam Matthysen
  • 26th Lorna Truelove
  • 27th Mervyn Kent
  • 29th Robyn Rischmuller
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning online group A study in Romans via Jitsi online meetings at 9:30. Speak to Carel-J if you’d like to join.
  • The Wednesday AFTERNOON group meeting at the church hall will start on the 3rd of September. This study will mirror the Wedn morning study in Romans. If you would like to join this in-person Bible study, let Carel-J know.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meeting.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers Online on Tuesdays evenings via Jitsi. We start at 18:30. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

3) Testimonies

 

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

A new song to fit in with our theme today!

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Mark, Bryan, Penny, Lee & Luke Symons. Pat and Riette Maritz.
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Sue, Garness, Magriet, Lex, Gemma Sainsbury, Desiree ( Yvonne Roth’s daughter), John Malan, Lorna and Mike Nel
 • Pray for LEE SYMONS who is busy preparing for her application for university. She needs to write an entry exam as well as record and send videos of her violin playing
 • PRAISE GOD
  • Lorna Truelove – Lorna’s operation to cut the cancer from her face went very well and the surgeon said they managed to remove all the cancer. She thanks everyone for all their prayers.
  • For the Rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray that we will not emotionally and spiritually and “fellowship-ally” isolate ourselves from the rest of the church, but that we (through whichever medium) will stay connected to the church, serving each other in love. Pray that God will build his church.

7) Message

You can open your Bible to Mark 14:32-42  before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

 

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is?

Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is? – Openbaring 8:1-5

img0.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Sit ’n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê.
Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval saam met manne wat onreg doen nie, en dat ek nie deelneem aan hulle feeste nie.
’n Regverdige kan my in liefde slaan en teregwys, maar van die goddeloses sal ek nie eens gasvryheid aanvaar nie, want my gebede is gedurig teen hulle boosheid gerig.

Amen

(Psalm 141:3–5)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE – Ons is besig om te bid en te beplan aan die pad vorentoe vir ons kerk. Die dinge waaraan ons tans werk:
  • Een keer per maand ‘n inry-nagmaal. Meer inligting later. Sover gaan dit in Engels wees, maar as daar genoeg Afrikaanse belangstelling is kan ons ‘n plan maak.
  • Engelse Bybelstudie by die kerksaal Woensdag middae. As genoeg mense graag Woensdagmiddae in die kerksaal persoonlik Bybelstudie wil doen, sal ons dit doen. (Dit sal ‘n voortsetting wees van die Romeine Bybelstudie en ons sal dit doen soos voorgeskryf deur die regering: maskers, sosiale afstande, ens.)
  • Afrikaanse aanlyn/in persoon Bybelstudie? Laat weet asb as u belangstel in ‘n aanlyn Afrikaanse Bybelstudie of ‘n fisiese bymekaarkom Bybelstudie (met al die reels van maskers, sosiale distansiëring) As genoeg mense belangstel kan ons kyk om ‘n plan te maak.
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die sesde  aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag6
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 20 Aug – Peet Hands
  • 20 Aug – Johannes van Zyl
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • 16 Aug (VANDAG!) – Henry en Louise Jansen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here vir die reën
  • Ons dank die Here vir Niel en Elsa Pienaar wat hulle kinders kon gaan bystaan het toe hulle hulp nodig gehad het in. Wat ‘n voorreg om ‘n instrument in God se hand te kan wees.

3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid dat die kerk sal opstaan vir die roeping om gebed krygers te wees vir God.

7) Boodskap: Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is?

U kan u Bybel oopmaak by Openbaring 8 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 16 August 2020

What Do We Pray When The World Is In Crisis? – Revelation 8:1-5img1.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Set a guard, O LORD, over my mouth; keep watch over the door of my lips!
Do not let my heart incline to any evil, to busy myself with wicked deeds in company with men who work iniquity, and let me not eat of their delicacies!
Let a righteous man strike me—it is a kindness; let him rebuke me—it is oil for my head; let my head not refuse it. 

Amen
(Psalm 141:3-5)

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – We are busy praying and planning the way forward for our church. The things we are working on currently
  • Having a drive-in communion once a month. More information later.
  • If enough people are keen to have Bible study in person at the church hall on Wednesday afternoons, we will start doing this. (It will be a continuation of the Romans Bible study and we’ll do it as prescribed by government: masks, social distancing, etc)
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 6! Kan ons die Bybel vertrou? Rede #4 Vandag kyk ons na profesie!      http://kingskids.org.za/vraag6
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BIRTHDAYS
  • 19th Lex Schwartzel;
  • 20th Peet Hands.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group A study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join.
   • We are still planning an in-person Bible study for Wednesdays (The planned in-person meeting will be the same as this Bible study) If you would like to join this in-person Bible studies, let Carel-J know
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers Online on Tuesdays via Jitsi. We start at 18:30. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

A new song to fit in with our theme today!

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Ian and Sonja Margerison; Mike and Gill Nel
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Godwin, Martha, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn (back still very sore), Magriet, John Malan, Russell Alford, Lorna Truelove.
  • Jemma Sainsbury – The results of Jemma’s scan showed that the cancer had been halted except for one tumor on her sternum. She is scheduled for 4 day hospital chemo sessions in total isolation in the first week of Sept, Oct and November. If this is successful her bone marrow will be removed cleaned and put back. She and her family need much prayer
  • Dorien – Message from Maureen Marud “Please pray for Dorien, my cousin’s daughter, who has breast cancer, for which she has had chemotherapy and a mastectomy. Today (Friday) she hears the results of the final round of chemo (administered on July 3) after traces of cancer were detected following the mastectomy.”.
   UPDATE: Dorien says the doctor is satisfied with her progress and has given her an estrogen blocker to take, but she doesn’t give any details, like when she has to see the dr again. She sounds tired. Thanks for praying, dearest.
  • Greg Woods (son of Mark’s friend) – Greg Woods has been diagnosed with Birkett’s melanoma which is not too severe and treatable so there’s hope Please pray for him for salvation and healing.
  • Mike Nel – “The bite is healing. I just having a lot of trouble with the nerve endings in the foot. When the dog bit me it was really deep thus the damage to the nerves. I am on medication for the nerves and they are helping tremendously. God bless. Mike
 • PRAISE GOD
  • Marius (friend of Miriam Matthysen) had an op to his neck after a bad fall, but the operation went well. He is recovering at home, being booked off from work for a month.
  • For the Rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray that the church will rise up to the challenge to become a praying church

7) Message

You can open your Bible to Revelation 8:1-5 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: Waag Jou Lewe

Waag Jou Lewe – Filippense 2:25-30

img0.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou.
Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou.
Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde.
Amen

(Psalm 119:33–35)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE – Ons is besig om te bid en te beplan aan die pad vorentoe vir ons kerk. Die dinge waaraan ons tans werk:
  • Een keer per maand ‘n inry-nagmaal. Meer inligting later. Sover gaan dit in Engels wees, maar as daar genoeg Afrikaanse belangstelling is kan ons ‘n plan maak.
  • Engelse Bybelstudie by die kerksaal Woensdag middae. As genoeg mense graag Woensdagmiddae in die kerksaal persoonlik Bybelstudie wil doen, sal ons dit doen. (Dit sal ‘n voortsetting wees van die Romeine Bybelstudie en ons sal dit doen soos voorgeskryf deur die regering: maskers, sosiale afstande, ens.)
  • Afrikaanse aanlyn/in persoon Bybelstudie? Laat weet asb as u belangstel in ‘n aanlyn Afrikaanse Bybelstudie of ‘n fisiese bymekaarkom Bybelstudie (met al die reels van maskers, sosiale distansiëring) As genoeg mense belangstel kan ons kyk om ‘n plan te maak.
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die vyfde aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag5
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • DANIELA DE JAGER se foon is besig om te breek. Indien iemand ‘n tweedehandse foon het wat hulle nie meer gebruik nie, kontak haar asb. (076 818 4553)
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Geen
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • Geen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

Niel en Elsa Pienaar het hierdie lied gekies:

 

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir al die dinge wat die mense gedeel het op die terugvoer vorm: AFRIKAANSE SAMEKOMS – TERUGVOER – 23 Julie
  • Dank die Here vir Malie Dreyer. Haar operasie het goed gegaan en dit lyk nie of die kanker verder versprei het nie.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here dat mense weer by gastehuise en vakansieplekke kan bly sodat die mense in ons kerk en dorp wat in hierdie bedryf is weer geld kan verdien en werk kan verskaf aan anders.
  • Bid vir Louise se suster wat kanker het in die hospitaal opgeneem is vir lae imuuniteit. Sy het ook positief getoets vir COVID-19. Bid ook vir haar man, Sol, en hul seun Tjaart. Bid vir die Here se beskerming en bemoediging en dat hulle nie ook siek word nie.
  • Dank die Here vir die reën.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir almal wat finansiële probleme het en nie hulle finansiële verpligtinge kan na-kom nie. Bid dat die Here sal voorsien en dat sy kinders hulle vertrou in Hom sal sit.

7) Boodskap: WAAG JOU LEWE

U kan u Bybel oopmaak by Filippense 2:25-30 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

 

Worship Service: 9 August 2020

Risk Your Life – Philippians 2:25-30

img1.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

I am severely afflicted; give me life, O LORD, according to your word!
Accept my freewill offerings of praise, O LORD, and teach me your rules.
I hold my life in my hand continually, but I do not forget your law.
(Psalm 119:107–109)

Amen

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – We are busy praying and planning the way forward for our church. The things we are working on currently
  • Having a drive-in communion once a month. More information later.
  • If enough people are keen to have Bible study in person at the church hall on Wednesday afternoons, we will start doing this. (It will be a continuation of the Romans Bible study and we’ll do it as prescribed by government: masks, social distancing, etc)
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 5! Kan ons die Bybel vertrou? Vandag raak ons wetenskaplik! 🌎🔬      http://kingskids.org.za/vraag5Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BIRTHDAYS
  • None
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 15th Paul and Janine de Villiers

 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group A study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join. (The planned in-person meeting will be the same as this Bible study)
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers Online on Tuesdays via Jitsi. We start at 18:30. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK. 
 • Daniela de Jager’s phone is busy breaking. If anyone has a second-hand phone that you’re not using, please contact her. (076 818 4553)

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for:  Herman and Erika du Preez, Willie van Staden
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Godwin, Martha, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn, Magriet, John Malan, Gemma Sainsbury, Mike Nel, Greg Woods, Russell Alford
 • Please pray for Lorna Truelove. They have diagnosed cancer on her face again. She’ll be going for surgery to remove it.
 • PRAISE GOD
  • George and Lesley Blumrick found a flat.
  • Malie Dreyer’s operation went well. There doesn’t seem to be any further spread of the cancer.
  • Garness is doing much better and is able to take walks with her walker.
  • For the rain.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • People facing financial troubles due to COVID-19 who can’t fulfil their financial obligations. Pray for God’s provision and that his children will continue to trust in Him.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:25-30 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: As Niks Anders Help Nie.

As Niks Anders Help Nie – Markus 5 : 25 – 34

A0020 20200802 - As niks anders werk nie.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:5–8
Ek dink aan die verre verlede, ek peins oor alles wat U gedoen het en oor die werk van u hande dink ek na.
Ek strek my hande uit in gebed na U toe, ek is voor U soos ’n uitgedorde land. Sela
Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die vierde aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag4
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • DANIELA DE JAGER se foon is besig om te breek. Indien iemand ‘n tweedehandse foon het wat hulle nie meer gebruik nie, kontak haar asb. (076 818 4553)
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 6 Augustus – Tonie Gerber
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • Geen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir al die dinge wat die mense gedeel het op die terugvoer vorm: AFRIKAANSE SAMEKOMS – TERUGVOER – 23 Julie
  • Bid vir Malie Dreyer. Sy is gediagnoseer met baie agressiewe kanker en gaan Maandag ‘n sjirurg sien.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here dat mense weer by gastehuise en vakansieplekke kan bly sodat die mense in ons kerk en dorp wat in hierdie bedryf is weer geld kan verdien en werk kan verskaf aan anders

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir almal wat tydens die COVID-19-pandemie hul werk verloor het. Bid vir Christene wat hulle werk verloor het sodat God vir hulle kan voorsien, sodat hulle Hom kan verheerlik vir sy grootheid. Bid vir ongelowiges dat dit hulle in die arms van God sal inlei vir redding en voorsiening.

7) Boodskap: WANNEER GEBEUR WONDERWERKE?

U kan u Bybel oopmaak by Markus 5 : 25 – 34 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

 

Worship Service: 2 August 2020

Show Genuine Concern – Philippians 2:19-24

img1.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 143:5–8 (ESV)
I remember the days of old; I meditate on all that You have done; I ponder the work of your hands.
I stretch out my hands to You; my soul thirsts for You like a parched land. Selah
Answer me quickly, O LORD! My spirit fails! Hide not your face from me, lest I be like those who go down to the pit.
Let me hear in the morning of your steadfast love, for in You I trust. Make me know the way I should go, for to You I lift up my soul.

Amen

2) Announcements

 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! The fourth video of King’s Kids Online is out, and it deals with the question “Is die Bybel Betroubaar? (Rede #2)” Get the video here: http://kingskids.org.za/vraag4
 • BIRTHDAYS
  • 3 August – Michael Nel
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  •  3 August – Tony and Magriet Dearman
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group will carry on this Wednesday in their study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers will meet AT A NEW TIME online on Tuesday. The new time is 18:30-19:10. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

 • Mark encourages everyone to go and watch ‘The Chosen”, a television drama based on the life of Jesus Christ. You can watch it on youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwjoqDa8kUBL_trCMU-TzEFE1Sm7kYuP6
 • Daniela de Jager’s phone is busy breaking. If anyone has a second-hand phone that you’re not using, please contact her. (076 818 4553)

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

We’re starting with one of the songs from our kingskids.org.za videos

 

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • People on the bulletin to pray for:  Craig and Erna Boswell, Lynette Britz, Michael and Cheryl Smith.
 • PRAYER REQUESTS
  • Pray for people dealing with health issues: Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn, Magriet, John Malan, Gemma Sainsbury
  • Pray for Martha Africa, who has very low oxygen levels.
  • Please pray for Mike Nel who was attacked by a dog. (They were away visiting their daughter who had a baby). They say it will be a long journey of recovery.
  • Pray for Malie Dreyer (Herman du Preez’s sister who lives with them). She has been diagnosed with cancer and needs to go see the surgeon on Monday.
  • Pray for Stephen (Mirriam Matthysen’s son) who lost his job during COVID-19 and is starting his own business.
  • Pray for Greg Woods, the son of John Woods who spoke at Helen Symons’s memorial. Greg has just been diagnosed with multiple lesions in kidneys, colon and throat and is going for a biopsy on Tuesday. Please pray for his salvation and that he will be healed.
  • Pray for Russell Alford (grandson of Arthur and Marlene Alford) who is getting seizures again.
 • PRAISE GOD
  • That the ban on leisure travel has been lifted so that those in our church who have guest houses and resorts can do business again and provide work for local people.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for everyone who lost their jobs during the COVID-19 pandemic. Pray for Christians who lost their jobs that God can provide for them so that they can glorify Him for his greatness. Pray for unbelievers that this will drive them into the arms of God for salvation and provision.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:19-24 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: 26 Julie

WANNEER GEBEUR WONDERWERKE?

img2.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 101:1–4
Ek wil sing van u troue liefde en u geregtigheid, ek wil ’n lied sing tot u eer, Here.
Ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Wanneer kom U na my toe? In my huis wil ek lewe in opregtheid, niks wat sleg is, wil ek nastreef nie. Ek haat wat verkeerd is. Dit mag geen houvas op my hê nie.
Valsheid wil ek van my af weg hou, van kwaad wil ek niks weet nie.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • WANNEER GAAN ONS WEER BYMEKAAR KOM? Dit is ‘n moeilike besluit met baie dinge wat oorweeg moet word. Met die uitbreek van die COVID-19 wat vinnig in Suid-Afrika groei, is dit nou die tyd om fisiese kontak te vermy. As u iets kan doen sonder om iemand fisies te ontmoet: doen dit so. Dit geld ook vir ons Sondagbyeenkomste. Maar in die komende weke sal die ouderlinge bespreek wat die beste manier is om vorentoe te beweeg.
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die derde aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag3
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • DANIELA DE JAGER se foon is besig om te breek. Indien iemand ‘n tweedehandse foon het wat hulle nie meer gebruik nie, kontak haar asb. (076 818 4553)
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • 28 Julie : Ned en Zaritha Herman. (58ste herdenking!)
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.
  HELP BADISA DEUR SOUP TE MAAK.
  Badisa sal nog sop maak vir die kinders van Melkhoutfontein. Kontak asb hulle kantoor 0839735772 as u sop daarvoor kan maak en skenk.

3) GETUIENIS

???

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT GETROU ONS FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir al die dinge wat die mense gedeel het op die terugvoer vorm: AFRIKAANSE SAMEKOMS – TERUGVOER – 23 Julie
  • Dank die Here vir die reën.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir sendelinge. Bid vir die sendelinge wat ons ondersteun (Mouhsines en Bonthuyse) asook vir alle ander sendelinge wat u ken. Bid vir hulle terwyl hulle hul lewens aanbied as lewende offerande (en selfs bereid is om te sterf. Hulle doen dit alles ter wille van diegene wat God nie ken nie.
    As u meer leiding nodig het om vir sendelinge te bid, kan u die SIM Prayer Guide for 2020 aflaai

7) Boodskap: WANNEER GEBEUR WONDERWERKE?

U kan u Bybel oopmaak by Markus 5:21-24 en 35-43 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

 

Worship Service: 26 July

Giving your life for others brings joy – Philippians 2:17-18

451 20200726 Lessons from Lockdown - Joy for others gain.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 101:1–4 (ESV)
I will sing of steadfast love and justice; to You, O LORD, I will make music.
I will ponder the way that is blameless. Oh when will You come to me? I will walk with integrity of heart within my house;
I will not set before my eyes anything that is worthless. I hate the work of those who fall away; it shall not cling to me.
A perverse heart shall be far from me; I will know nothing of evil.

Amen

2) Announcements

 • PEAK INFECTION Data points to the fact that Stilbaai will be going into about 2 weeks of peak infections, so please remember to do two things: keep on praying to God for his protection and stay safe. Avoid any non-essential trips and contact with people.
 • NEEDING EMOTIONAL / SPIRITUAL HELP  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! The third video of King’s Kids Online is out, and it deals with the question “Is die Bybel Betroubaar? (Rede #1)” Get the video here: http://kingskids.org.za/vraag3
 • BIRTHDAYS
  • 26th July : Desmond Quinton;
  • 1st August : Penny Symons
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 28th Ned and Zarita Herman (58th anniversary!)
 • IN NEED.  If you experience any need at the moment, whether it is financial or for anything else,  please let Carel-J or one of the elders know.
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group will carry on this Wednesday in their study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers will meet AT A NEW TIME online on Tuesday. The new time is 18:30-19:10. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK. 
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP.
  Badisa will still make soup for the children of Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772.

3) Testimonies

Below is a very blessed testimony from Erna

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

We’re starting with one of the songs from our kingskids.org.za videos

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • People on the bulletin to pray for: Jeniene & John Linton, Herman & Anne Jolink
 • Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn, Magriet, John Malan, Gemma Sainsbury
 • Other prayer items:
  • COVID-19. Pray for friends/family who are sick with COVID-19 and also for the families of those who have passed away from COVID-19
   • Claire (friend of Brian and Rose) who passed away on Friday morning.
   • Pray for David, Eugene de Kock’s son: While stopover in Delhi the group of 5 South Africans had to be tested for COVID-19 before leaving India. One of them has tested positive and the whole group has been placed under quarantine. Please pray for all of them
   • Pray for health workers working in COVID-19 hospitals/wards
   • Pray for workers at old age homes and other care facilities. Some haven’t been able to go home for 100+ days for the safety of the residents.
  • Please pray for all Governing Body Teachers and staff at schools
  • George and Lesley Blumrick looking for more permanent housing (1- or 2-bedroom flat) in Stilbaai.
 • Praise God.
  • Gert and Rianda Kruger (son and daughter-in-law of Gert and Elsa Kruger) are finally getting better from COVID-19
  • Joy Delport’s root canal procedure went well
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for missionaries. Pray for the missionaries we support (Mouhsines and Bonthuyse) as well as any other missionaries you know. Pray for them as they offer their lives as living (and willing to die) sacrifices for the sake of those who do not know God.
   If you need more guidance to pray for missionaries, you can download the SIM Prayer Guide for 2020

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:17-18 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: 19 Julie

GOEIE VREES vs SLEGTE VREES

img2.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 56:10–14
Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dít weet ek: God is aan my kant.
In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys,
in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ’n mens aan my doen?
Ek moet my geloftes aan U nakom, o God, ek wil U met dankoffers betaal,
want U het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • WANNEER GAAN ONS WEER BYMEKAAR KOM? Dit is ‘n moeilike besluit met baie dinge wat oorweeg moet word. Met die uitbreek van die COVID-19 wat vinnig in Suid-Afrika groei, is dit nou die tyd om fisiese kontak te vermy. As u iets kan doen sonder om iemand fisies te ontmoet: doen dit so. Dit geld ook vir ons Sondagbyeenkomste. Maar in die komende weke sal die ouderlinge bespreek wat die beste manier is om vorentoe te beweeg.
 • LAAT ONS WEET HOE DIT GAAN. Dankie aan diegene wat op my Whatsapp-boodskap geantwoord het. As u dit nog nie gedoen het nie, stuur my dan u antwoord dat ek dit kan bymekaarsit en na die hele groep kan stuur. (Ek weet u kan nie in die groep reply nie, so stuur ‘n direkte boodskap vir my asb) Dit help ons om as kerk-gesin verbind te bly en om te weet hoe om vir mekaar te bid
  1) Hoe gaan dit met jou? Watter pad het God in hierdie dae van die grendeltyd met jou geloop?
  2) Stuur asseblief al u gebedsversoeke oor uself of geliefdes.

 • KING’S KIDS ONLINE! Die tweede aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag2
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 20 Julie : Thys Bester
  • 24 Jule : Ronelle von Landsberg
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Van Maandag af gaan hulle net vir die kinders kos maak, omdat die ouers nou weer kan werk / werk soek. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.
  HELP BADISA DEUR SOUP TE MAAK.
  Badisa sal nog sop maak vir die kinders van Melkhoutfontein. Kontak asb hulle kantoor 0839735772 as u sop daarvoor kan maak en skenk.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT GETROU ONS FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid asb vir Dirk en Bettie Rossouw wat sukkel met hulle gesondheid.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir die regering. Bid dat die Here hulle sal lei om goeie planne en reëls op te stel en dat hulle die planne en reëls goed kan implementeer. Bid dat die regering hul verantwoordelikheid baie ernstig sal neem om die burgers van hierdie land, veral die kwesbaarste, op te pas.

7) Boodskap: GOEIE VREES vs SLEGTE VREES

U kan u Bybel oopmaak by Lukas 8 : 33 – 37 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

 

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!