Afrikaanse Samekoms: 21 Junie

IN ‘n STORM SAAM MET JESUS

img2
Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 30:11–13 (AFRIKAAN)
Luister, Here, en wees my genadig! Help my, Here!”
Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek.
Daarom sal ek sing tot u eer; ek sal nie stilbly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • GEEN AFRIKAANSE SAMEKOMS VIR DIE VOLGENDE TWEE WEKE! Tydens skoolvakansies vat ons ‘n breek met die Afrikaanse Samekoms. En met die skoolvakansies wat nou so deurmekaar is, vat Carel-J verlof vir die volgende twee weke. SO GEEN AFRIKAANSE SAMEKOMS OP 27 JUNIE EN 5 JULIE Ons is weer terug 12 Julie. Maar ons wil u van harte uitnooi om vir die volgende twee weke die Engelse diens “by te woon” 🙂

 

 • VADERSDAG! Geseënde Vadersdag aan al die mans. In ons kerk sien wil ons hê ALLE mans moet ‘n vaders-rol vervul. Die Bybel sê in die kerk familie moet alle ouer mans optree as vaders vir die jonger seuns en manne.
  (As jy een van hierdie pa’s is, lees asb hierdie artikel van Paul Maxwell na vandag se diens: https://www.desiringgod.org/articles/older-men-younger-men-need-you)

 

 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Niemand van wie ons weet nie!
   • As ons u verjaarsdag gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Onder vlak 3 tuiskluis is ek ‘n essensiële werker (!) so laat weet my asb indien u nodig het dat ek ‘n draai by u maak.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • HUIDIGLIK NOG GEEN SONDAGDIENSTE BY KERKSAAL. Ons het besluit om NIE ons Sondag groot groepbyeenkomste te begin onder die huidige regulasies nie. Totdat ons weer kan ontmoet, sal ons voortgaan met kerk-in-elke-huis (aanlyn kerk)

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

 

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir Baptiste pastore in Kaapstad wat siek is met COVID-19. Dr Kennedy Mulenga (Lektor by Cape Town Baptist Seminary) was in ICU maar is Vrydag geskuif na ‘n algemene saal en is Saterdag ontslaan. Prys die Here!
  • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
  • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Eenheid in die kerk. Bid dat die Here ons sal saambind met bande van liefde wat niks of niemand kan breek nie.

 

7) Boodskap: IN ‘n STORM SAAM MET JESUS

U kan u Bybel oopmaak by Markus 4 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 21 June 2020

UNITY MATTERS. Philippians 2:1-2

img1

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! My prayer for all of us is that God will enable us to have endurance to stand in faith and obedience in these difficult times. These times are also a test for us as we have to obey the government’s rules (like not socializing yet). Remember Luke 16:10 “One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much.” Are you proving yourself faithful to these (easier) restrictions on your life? 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 30:4–6 (ESV)
30:4 Sing praises to the LORD, O you his saints, and give thanks to his holy name.
30:5 For his anger is but for a moment, and his favour is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.
30:6 As for me, I said in my prosperity, “I shall never be moved.”

Amen

2) Announcements

 • FATHER’S DAY! A blessed father’s day to all the men. Remember, in our church we consider all men to be father figures. If you are an older man, you must act as a father to the younger men.
  (If you qualify for this spiritual father role, please read this article by Paul Maxwell sometime after the service: https://www.desiringgod.org/articles/older-men-younger-men-need-you)
 • LEAVE Carel-J and family will be “going” on leave from Tuesday,  23 June and will be back Tuesday, 7 July. The online services will continue, but if you need help for anything else, please contact Mark (063 773 3598), Bruce (076 595 9325) or Alwyn (083 628 8051)
 • BIRTHDAYS
  • 21st (TODAY!) Grace Rischmuller;
  • 26th Louis Rowles.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 21st (TODAY!) Michael & Cheryl Smith.
 • IN NEED.  If you experience any need at the moment, whether it is financial or for anything else,  please let Bruce or Mark know.
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group will have a praise-singing session on Jitsi this Wednesday. If you’d like to join in, please speak to Mark.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers will meet again online after Carel-J is back from leave.
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • NO SUNDAY SERVICES AT CHURCH HALL YET. We have decided NOT to start our Sunday large-group gatherings under the current regulations. Until we are able to meet again, we will continue with church-in-each-home (online church).

3) Testimonies

Testimony from Erika du Preez

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Jeff and Denise Sanders, Jacques de Kock
 • Other prayer items:
  • Baptists pastors sick with COVID-19. Dr Kennedy Mulenga (Cape Town Baptist Seminary Lecturer) was moved out of ICU on Friday and went home on Saturday! Elizabeth (his wife) is at home and her symptoms are not that severe. Pastor Basil Sparks from Durbanville Baptist has also tested positive, but thanks be to God his symptoms are only mild.
  • Pray for Medical staff, cleaners, carers, etc. who have a greater risk of getting infected with COVID-19
  • Johan and Maryna Oosthuizen. Maryna’s brother, Kobus, passed away this week. Please pray for Maryna and family.
  • Lex Schwartzel. Lex is really struggling and his mind is often not clear. Thanks be to God that he is in safe care at Huis Stilbaai
  • Sharn Brummer’s back is still very sore
  • George and Lesley Blumrick are looking for jobs to help them financially during the lockdown
  • Pray for John Malan (Mark Symons’ brother in law; Helen’s brother) for a quick diagnosis, treatment and cure for his mutated cancer.
  • Joy Delport’s daughter Anne-Marie who is still sick in England and after 42 still having fever and chest pains due to COVID-19. (She sometimes feel better but then it starts up again)
  • Pray for Carel-J Rischmuller who has been diagnosed with an hiatal hernia.
  • Martha, Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness
 • Praise God.
  • For the rain
  • That Dr Kennedy has been able to go home.
  • For Jeff and Denise Sanders who tested negative for COVID-19 after their second test.
  • For the fire on Veronica and Keith Grieve’s farm that was killed before it could do major damage.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for unity in the church. Pray for God to bind us together with chords of love that cannot be broken.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:1-2 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: 14 Junie

DIE PRYS VAN ‘N WARE ONTMOETING

img1
Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 97:9–12
97:9 U, Here, is die Allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode.
97:10 Julle het die Here lief; haat dan wat sleg is! Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars, Hy red hulle uit die greep van die goddelose.
97:11 Vir die regverdiges het daar lig gekom, blydskap vir die opregtes.
97:12 Wees bly in die Here, regverdiges, prys sy heilige Naam

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Niemand van wie ons weet nie!
   • As ons u verjaarsdag gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Onder vlak 3 tuiskluis is ek ‘n essensiële werker (!) so laat weet my asb indien u nodig het dat ek ‘n draai by u maak.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. King’s Kids Week sou more begin het! Ons bid vir die Here se genade dat ons volgende jaar weer King’s Kids kan hou.
 • HUIDIGLIK NOG GEEN SONDAGDIENSTE BY KERKSAAL. Ons het besluit om NIE ons Sondag groot groepbyeenkomste te begin onder die huidige regulasies nie. Totdat ons weer kan ontmoet, sal ons voortgaan met kerk-in-elke-huis (aanlyn kerk)

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir Alta Ferreira se ma (96j). Haar gips is hierdie week vervang en sy gaan Vrydag weer vir X-strale. Bid vir haar aangesien sy geen besoekers mag ontvang by Huis Stilbaai nie.
  • Bid vir Cornelia Schoombie. Sy was by die dokter en die rede vir haar blackouts is bloeddruk probleme.
  • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
  • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.
  • Pastor Neil Tobin’s family (He was the pastor at Portlands Baptist in Mitchell’s Plain). He died Saturday morning from COVID-19.  neil tobin Annotation 2020-06-13 162630

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir die sendelinge. Vra die Here om jou te wys of jy dalk een van die sendelinge persoonlik finansieel moet ondersteun.
 • Sien hier onder die sendelinge wat ons kerk ondersteun

MouhsineBonthuys

7) Boodskap: DIE PRYS VAN ‘N WARE ONTMOETING

U kan u Bybel oopmaak by Mattheus 8 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 14 June 2020

 

KNOW WHERE TO FIND YOUR STRENGTH. Philippians 2:1-2

img2

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 97:10–12 (ESV)
97:10 O you who love the LORD, hate evil! He preserves the lives of his saints; He delivers them from the hand of the wicked.
97:11 Light is sown for the righteous, and joy for the upright in heart.
97:12 Rejoice in the LORD, O you righteous, and give thanks to his holy name!

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 17th Pat Tavener;
  • 20th Denise Sanders
 • IN NEED.  If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   Under lockdown level 3 I’m an essential worker (!) so if you need me to come and visit you, please let me know!
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • King’s Kids Week CANCELLED. King’s Kids Week would’ve started tomorrow! We pray for God’s blessing that we can present another King’s Kids Week next year.
 • NO SUNDAY SERVICES AT CHURCH HALL YET. We have decided NOT to start our Sunday large-group gatherings under the current regulations. Until we are able to meet again, we will continue with church-in-each-home (online church).

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Carol Malan, Andries and Amanda Horn, Salome Odendaal
 • People to pray for:
  • Pastor Neil Tobin’s family (He was the pastor at Portlands Baptist in Mitchell’s Plain). He died Saturday morning from COVID-19.  neil tobin Annotation 2020-06-13 162630
  • Other Baptist family in Cape Town who are sick with COVID-19. Dr Kennedy Mulenga (Cape Town Baptist Seminary Lecturer) was rushed to hospital early Saturday morning as he was having difficulty breathing because of COVID-19. He is now in ICU.
  • Denise and Jeff Sanders. Denise tested positive for COVID-19. They have been tested again and are waiting for the results. Please cover them in your prayer as well as the people they had contact with.
  • Cornelia Schoombie went to the doctor who told her that her blackouts are due to blood pressure issues. She is on medication.
  • Veronica Grieve and others who are not able to run their businesses during this level of the lockdown.
  • Joy Delport’s daughter Anne-Marie who is sick in England (possibly with COVID-19) is finally starting to feel better after a month. Joy thanks everyone for their prayers.
  • Lex Schwartzel. Lex is really struggling and his mind is often not clear. Thanks be to God that he is in safe care at Huis Stilbaai
  • Sharn Brummer’s back is still very sore
  • Alta Ferreira’s mom (96y) had the plaster of Paris changed on her arm and she is going for X-rays on Friday. Please pray as she is not able to receive visitors while in Huis Stilbaai.
  • George and Lesley Blumrick are looking for jobs to help them financially during the lockdown
  • Martha, Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness
 • Praise God.
  • For the rain
  • For a blessed Zoom (online) Mannekamp this weekend.
  • That the schools were able to start and the grade 7s  and 12s have gone back.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for missionaries. Ask God if He wants you to personally start supporting one of the missionaries financially.
  • See below the missionaries our church supports

MouhsineBonthuys

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:1-2 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Samekoms: 7 Junie

GELOOF WAT ‘N VERSKIL MAAK

img1
Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 68:5–7
68:5 Sing ’n lied tot eer van God, sing tot eer van sy Naam, maak ’n pad vir Hom wat op die wolke ry, en jubel voor Hom wie se Naam Here is.
68:6 ’n Vader vir weeskinders en ’n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning.
68:7 God laat eensames in ’n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid, maar wie teen God in opstand is, woon in ’n kaal woestyn.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 11de: ALWENA KOTZÉ
   • As ons u verjaarsdag gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Onder vlak 3 tuiskluis is ek ‘n essensiële werker (!) so laat weet my asb indien u nodig het dat ek ‘n draai by u maak.
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier en saambid te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video program, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • HUIDIGLIK NOG GEEN SONDAGDIENSTE BY KERKSAAL. Ons het besluit om NIE ons Sondag groot groepbyeenkomste te begin onder die huidige regulasies nie. Totdat ons weer kan ontmoet, sal ons voortgaan met kerk-in-elke-huis (aanlyn kerk)

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem dit asb op en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens. (Om dit op te neem, neem u video van uself op u foon wat u dan vir my whatsapp)

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Alta Ferreira se ma (96j) wat terug is in Huis Stilbaai na haar val. Bid asb vir haar want sy is in baie pyn.
 • Bid vir Cornelia Schoombie. Sy het ‘n blackout gehad en geval en sy het ‘n blou-oog en ‘n seer arm. Sy hoop om Maandag dokter toe te kan gaan.
 • Dank die Here dat Daniela de Jager  plek gekry het om te bly.
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Vandag bid ons vir die polisie en alle ander mense wat deel is van wetsonderhouding. Bid vir hul beskerming asook vir geduld en vriendelikheid vir die mense om hulle.

7) Nagmaal

Kry u brood en wyn/sap gereed en gebruik die video hier onder dat ons saam nagmaal kan vier.

8) Boodskap: GELOOF WAT ‘N VERSKIL MAAK

U kan u Bybel oopmaak by Mattheus 8 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

 

Worship Service: 7 June 2020

SUFFERING IS A GIFT. Philippians 1:28-30

img2

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 68:4–6 (ESV)
68:4 Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to Him who rides through the deserts; his name is the LORD; exult before Him!
68:5 Father of the fatherless and Protector of widows is God in his holy habitation.
68:6 God settles the solitary in a home; He leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 7th (today ) Brian Fraser and Thea Quinton. Hope you have a blessed day!
 • IN NEED.  If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   Under lockdown level 3 I’m an essential worker (!) so if you need me to come and visit you, please let me know!
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • NO SUNDAY SERVICES AT CHURCH HALL YET. We have decided NOT to start our Sunday large-group gatherings under the current regulations. Until we are able to meet again, we will continue with church-in-each-home (online church).

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services. (You can record yourself on your phone and then WhatsApp the video to me).

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

 

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Vicky Jonker, Maureen Marud, Brenda and Michael Swift
 • People to pray for:
  • Cornelia Schoombie had a blackout and fell in the bathroom. She has a black eye and is in a lot of pain.
  • Joy Delport’s daughter Anne-Marie is sick in England and they suspect it might be COVID-19 (still awaiting test results) Please pray for her and family.
  • Lex Schwartzel. Lex is really struggling and his mind is often not clear. Thanks be to God that he is in safe care at Huis Stilbaai
  • Sharn Brummer’s back is still very sore
  • Alta Ferreira’s mom (96y) is back at Huis Stilbaai but still in a lot of pain
  • George and Lesley Blumrick are looking for jobs to help them financially during the lockdown
  • Martha, Godwin, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness
 • Praise God.
  • For the people who have been able to return to work.
  • For Alwyn and Estelle Vorster who are finally home from their travels to Namibia and the time spent in quarantine.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the police and other justice workers. Pray especially for those manning road-blocks for their safety and for the road users to be patient and kind.

7) Communion

Get your bread and wine/juice ready and join us (via this video) in celebrating the Lord’s Supper.

8) Message

You can open your Bible to Philippians 1:28 before clicking on the video below. 🙂

9) Final Hymn

10) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Afrikaanse Samekoms: 31 Mei

DIE DAG WAT JOU Oë OOPGAAN

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
img1

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:7–8
143:7 Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
143:8 Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE 
  • Geen waarvan ons weet hierdie week nie.
   • Ek het verlede week die Excel dokument uitgestuur op ons Whatsapp groep. Kan u asb u inligting nagaan. As daar enige verandering is, laat weet my asb. (As u wil hê ek moet dit vir u email, laat weet my asb)
   • As u nie op die lys is nie maar graag wil wees, laat weet my!
   • As u graag bygevoeg wil word op ons Whatsapp groep, laat weet my asb.
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier en saambid te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video program, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem dit asb op en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens. (Om dit op te neem, neem u video van uself op u foon wat u dan vir my whatsapp)

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Alta Ferreira se ma (96j) wat geval het in Huis Stilbaai en haar arm/skouer gebreek het. Sy is vir X-strale na Riversdal en sal moontlik vir behandeling moet gaan na George. Bid asb want niemand mag saam met haar gaan nie. In Alta se woorde: “Plz Lord, take her home..🙏 she longs to be with the LORD whom she loves since the age of 21 when she was born again.
 • Dank die Here dat Daniela de Jager  plek gekry het om haar meubels te stoor
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Vandag neem ons deel aan die Nasionale Dag van Gebed. Sien aan die einde van hierdie blad (na die finale lied en seën) die riglyne soos uitgegee deur die Baptist Union

7) Boodskap: DIE DAG WAT JOU Oë OOPGAAN

U kan u Bybel oopmaak by Lukas 5 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

10) National Day of Prayer

NATIONAL DAY OF PRAYER – 31st May 2020
PRAYER GUIDELINES – COVID 19

PRAISE ITEMS: (1 Chron 16:29)
• Praise God for some of the positive effects of COVID-19: A Renewed Focus on God and His Word; the Sovereignty of God; the Mission of the Church; the value of corporate worship; the church as the gathered community and the importance of family.
• Praise God for the leadership provided by our State President, Cabinet and the National COVID-19 Command Council.
• Praise God for organizations and churches providing relief by way of finance, food vouchers/parcels.
• Praise God for the many people being reached with the Gospel message through modern-day technology and for those who received Christ as Saviour.

PRAYER REQUESTS:
COVID-19 and Government- (1 Tim 2:1-3)
• Pray for national, provincial and local government authorities as they respond to COVID-19.
• Pray for God’s wisdom with regard to the phasing out of the National Lockdown. COVID-19 and the Frontline Medical Staff/Personnel – (Psalm 46)
• Pray for the families and loved ones of the deceased medical staff and victims. Pray for pastors and God’s church as they minister to such bereaved families.
• Pray for God’s protection over the medical faculty, staff and all involved in healthcare.
• Pray for the World Health Organization (W.H.O.), Red Cross and similar organizations.
• Pray urgently for God’s wisdom for those trying to find a vaccine for the virus.

National Lockdown and Families – (Deut. 6:4-9; Eph. 5:21-6:4)
• Pray for parents, guardians and grandparents as they seek to cope with the Lockdown challenges.
• Pray for the effect of the Lockdown on tertiary education and children’s schooling in general.
• Pray for those who are battling with the virus and their families.
• Pray for the effect of the Lockdown upon theological students/lecturers/ staff and their families.
• Pray for family members who are serving as frontline workers in “essential services”.
• Pray for BUSA pastors, missionaries and leaders ministering in different parts of the world and their families. Pray for those who have family members overseas.
• Pray for families encountering domestic violence and abuse as a result of the Lockdown.

National Lockdown and the SA Economy – (Eccl 3:9-14)
• Pray for the economic crisis being faced by the country.
• Pray for the poverty and inequality in South Africa revealed as a result of the Lockdown.
• Pray for those unemployed and retrenched as a result of the Lockdown.
• Pray for our Gov. departments, all organizations and congregations that are assisting with food supplies.

National Lockdown and Local Churches – (Acts 2:42-47)
• Pray for all our local churches that have been financially affected by the Lockdown.
• Pray for the pastoral families of all our churches, especially those infected with the virus.
• Pray for our pastors and church leaders as they seek to provide counsel during the Lockdown.
• Pray that financially strong churches will assist weaker struggling churches.
• Pray for the BU COVID -19 Relief Fund that God will provide funds to assist needy and destitute pastors.
• Pray for the churches who do not have the facilities to go online and make contact with their members.

National Lockdown and the BUSA – (Isaiah 46:9-11)
Pray for God’s wisdom with regard to the following:
• The BMD Easter Missions Appeal Offering which is an important part of the Missions budget.
• The BU Ministry Board interviews that were scheduled for May 2020.
• The BWD and the Maranatha Retreat and Conference Centre (MRCC) after the Lockdown.
• The National Leadership Council and the planned September 2020 BU Assembly (MRCC).
• The Theological Colleges and their curriculum for 2020.
• The finances of the Baptist Union of Southern Africa.
• Pray for our partners in Kenya, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Seychelles, Mauritius, Swaziland, Brazil, Botswana and on every other continent as they respond to COVID-19.

 

Worship Service: 31 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img1

1) Preparation and Prayer

Good morning!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 46:10–11 (ESV)
46:10 “Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!”
46:11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress. Selah

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 4 June : Jan Pieterse
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • NO SUNDAY SERVICES AT CHURCH HALL YET. As per the message you received yesterday, we have decided NOT to start our Sunday large-group gatherings under the current regulations. Until we are able to meet again, we will continue with church-in-each-home (online church)

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services. (You can record yourself on your phone and then WhatsApp the video to me)

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

A new song!

The next song was requested by Lorna Truelove

As we remember Pentecost today, let’s sing this song together:

 

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Badisa, Ouma Lena se huis, Jagersbosch
 • Sick people to pray for:
  • Martha is back home. She is doing much better, but the hospital couldn’t really figure out what was causing her high temperatures.
  • Godwin is still waiting to hear his results from the hospital.
  • Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet, Garness
  • Sue (Delene’s sister). She was able to go to Frere hospital for her cancer treatment.
  • Lex Schwartzel. Lex is really struggling and his mind is often not clear. Thanks be to God that he is in safe care at Huis Stilbaai
  • Sharn Brummer fell and hurt her back quite badly.
  • Alta Ferreira’s mom (96y) fell at Huis Stilbaai and broke arm/shoulder. Went to Riversdal for X-rays and possibly to George then for treatment. Please pray as nobody is allowed to go with her. In Alta’s words “Plz Lord, take her home..🙏 she longs to be with the LORD whom she loves since the age of 21 when she was born again.
  • George and Lesley Blumrick are looking for jobs to help them financially during the lockdown
 • Praise God.
  • For the rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Today we join in with the national day of prayer. You can find the guidelines as forwarded by the Baptist Union at the bottom of this page (after the final song and blessing). Please put some time aside today to pray with us.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 1:27 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

10) National Day of Prayer

NATIONAL DAY OF PRAYER – 31st May 2020
PRAYER GUIDELINES – COVID 19

PRAISE ITEMS: (1 Chron 16:29)
• Praise God for some of the positive effects of COVID-19: A Renewed Focus on God and His Word; the Sovereignty of God; the Mission of the Church; the value of corporate worship; the church as the gathered community and the importance of family.
• Praise God for the leadership provided by our State President, Cabinet and the National COVID-19 Command Council.
• Praise God for organizations and churches providing relief by way of finance, food vouchers/parcels.
• Praise God for the many people being reached with the Gospel message through modern-day technology and for those who received Christ as Saviour.

PRAYER REQUESTS:
COVID-19 and Government- (1 Tim 2:1-3)
• Pray for national, provincial and local government authorities as they respond to COVID-19.
• Pray for God’s wisdom with regard to the phasing out of the National Lockdown. COVID-19 and the Frontline Medical Staff/Personnel – (Psalm 46)
• Pray for the families and loved ones of the deceased medical staff and victims. Pray for pastors and God’s church as they minister to such bereaved families.
• Pray for God’s protection over the medical faculty, staff and all involved in healthcare.
• Pray for the World Health Organization (W.H.O.), Red Cross and similar organizations.
• Pray urgently for God’s wisdom for those trying to find a vaccine for the virus.

National Lockdown and Families – (Deut. 6:4-9; Eph. 5:21-6:4)
• Pray for parents, guardians and grandparents as they seek to cope with the Lockdown challenges.
• Pray for the effect of the Lockdown on tertiary education and children’s schooling in general.
• Pray for those who are battling with the virus and their families.
• Pray for the effect of the Lockdown upon theological students/lecturers/ staff and their families.
• Pray for family members who are serving as frontline workers in “essential services”.
• Pray for BUSA pastors, missionaries and leaders ministering in different parts of the world and their families. Pray for those who have family members overseas.
• Pray for families encountering domestic violence and abuse as a result of the Lockdown.

National Lockdown and the SA Economy – (Eccl 3:9-14)
• Pray for the economic crisis being faced by the country.
• Pray for the poverty and inequality in South Africa revealed as a result of the Lockdown.
• Pray for those unemployed and retrenched as a result of the Lockdown.
• Pray for our Gov. departments, all organizations and congregations that are assisting with food supplies.

National Lockdown and Local Churches – (Acts 2:42-47)
• Pray for all our local churches that have been financially affected by the Lockdown.
• Pray for the pastoral families of all our churches, especially those infected with the virus.
• Pray for our pastors and church leaders as they seek to provide counsel during the Lockdown.
• Pray that financially strong churches will assist weaker struggling churches.
• Pray for the BU COVID -19 Relief Fund that God will provide funds to assist needy and destitute pastors.
• Pray for the churches who do not have the facilities to go online and make contact with their members.

National Lockdown and the BUSA – (Isaiah 46:9-11)
Pray for God’s wisdom with regard to the following:
• The BMD Easter Missions Appeal Offering which is an important part of the Missions budget.
• The BU Ministry Board interviews that were scheduled for May 2020.
• The BWD and the Maranatha Retreat and Conference Centre (MRCC) after the Lockdown.
• The National Leadership Council and the planned September 2020 BU Assembly (MRCC).
• The Theological Colleges and their curriculum for 2020.
• The finances of the Baptist Union of Southern Africa.
• Pray for our partners in Kenya, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Seychelles, Mauritius, Swaziland, Brazil, Botswana and on every other continent as they respond to COVID-19.

Afrikaanse Samekoms: 24 Mei

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
img2

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 143:7–8
143:7 Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos dié wat sterwe nie.
143:8 Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE 
  • 25 Mei – Johnie Bouwer
  • 25 Mei – Jeanette Rall
   • Ek het verlede week die Excel dokument uitgestuur op ons Whatsapp groep. Kan u asb u inligting nagaan. As daar enige verandering is, laat weet my asb.
   • As u nie op die lys is nie maar graag wil wees, laat weet my!
   • As u graag bygevoeg wil word op ons Whatsapp groep, laat weet my asb.
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier en saambid te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video program, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Die sop word 6 dae per week in Melkhoutfontein uitgedeel. Hulle voorsien ook steeds behoeftige gesinne in Stilbaai en Melkhoutfontein met kospakkies. As u hierby wil bydra, kan u kos plaas in die waentjies by Spar en OK. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Dis jou laaste kans om die Here se praktiese liefde te wys aan iemand anders gedurende die maand Mei. (Maar natuurlik hoop ons dat ons elke dag sal lewe om God se liefde aan ander te wys op praktiese maniere)
  • Hier onder is weer ‘n paar idees:
   • Lewer wegneem-kos by hulle huis af.
   • Pluk blomme en laai by hulle huis af.
   • Laai ‘n sak inkopies by hulle huis af
   • Koop ‘n geskenkbewys wat hulle na die tuiskluis kan gebruik. (Baie besighede wat tans nie besigheid kan doen nie, verkoop geskenkbewyse wat u na die tuiskluis kan gebruik)
   • Bied aan om op ‘n praktiese manier te help, deur bv hulle hond vir ‘n stappie te neem.
   • As u weet hulle het onbetaalde rekeninge, bied aan om rekeninge te help betaal.
   • Bel mense wat alleen is gereeld om kontak met hulle te hou
  • Die ideaal is om hierdie dinge anoniem te doen, maar baie van die voorbeelde hierbo kan mens nie anoniem doen nie. As u wil, kan u die kaartjie hier onder uitdruk en saam met u daad van liefde gee.

MEI Seeninge aan jou.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem dit asb op en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens. (Om dit op te neem, neem u video van uself op u foon wat u dan vir my whatsapp)

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

‘n Nuwe lied (vir ons!) Maar watter pragtige woorde!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir Louise Jansen se suster met kanker. Boodskap van Louise: “Alles gaan goed met my sus Elize. Sy het gister weer chemo gekry. Sy oefen en draf en werk. Sy gaan die online Comrades doen dv. Alles gaan goed onder omstandighede. God gee haar krag
 • Bid vir Daniela de Jager wat blyplek nodig het: sy soek na ‘n woonstel om te huur in Stilbaai. Sy soek ook iemand wat haar kan help om haar dinge te stoor vir 2 maande.
 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir al die werkers (assistente, skoonmakers, ens) van winkels, hospitale en ander publieke plekke dat die Here hulle sal veilig hou van die Corona virus.

7) Boodskap: SKEPTIES of SOEKEND?

U kan u Bybel oopmaak by Markus 2 en dan op die video hier onder click. 🙂

8) Finale Lofsang

9) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

 

Worship Service: 24 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img3

1) Preparation and Prayer

Good morning! How are you doing? Are you able to keep on clinging onto God in these uncertain times? If you struggle, please don’t struggle alone. Let me know!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 32:8–11 (ESV)
32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
32:9 Be not like a horse or a mule, without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you.
32:10 Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the LORD.
32:11 Be glad in the LORD, and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart!

Amen

2) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • 25th Jeanette Rall
  • 29th Joy Delport
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • REVELATION. For those following our 3-year Bible reading plan, I hope you are enjoying Revelation! If you share my views on Revelation, you will find a lot of help in these sermons G.K. Beale preached through Revelation: https://www.monergism.com/blog/exposition-revelation-mp3-series-g-k-beale
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and is also using Jitsi for online meetings.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • HELP BADISA BY MAKING SOUP. Badisa hands out soup 6 days a week in Melkhoutfontein. If you are able to make and donate soup to them, please contact their offices 0839735772. They still hand out parcels to needy families in Stilbaai and Melkhoutfontein; if you’d like to donate to this place items in the trolleys designated for this at Spar and OK.
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • “MAY THE LORD BLESS YOU” outreach. 
  • I’m hearing some wonderful right-hand-doesn’t-know-what-the-left-hand-is-doing blessings that some of you are bestowing on other people. May God inspire you to reach more people with his love. The month is almost at an end, so go big! And hopefully your acts of love will not end when the month ends, but that you’ll continue being the hands and feet of Jesus to those around you.

May the LORD bless you

3) Testimonies

You are welcome to record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services. (You can record yourself on your phone and then whatsapp the video to me)

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

 

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Janet van Zyl, Garness Wilson, Annelize Meintjes
 • Sick people to pray for:
  • Martha is back home, but Godwin will only hear from the doctor on Monday.
  • Godwin,  Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Magriet, Garness
  • Sue (Delene’s sister). She has to go back to Frere hospital next week for her cancer treatment, but they’ve heard that Frere hospital is forced to shut down. Please pray for God to make a way for her.
  • Lex Schwartzel. Lex is really struggling and his mind is often not clear. Thanks be to God that he is in safe care at Huis Stilbaai
  • Sharn Brummer fell and hurt her back quite badly.
 • Praise God.
  • Brian Fraser, Rose Schutte and Jemma Sainsbury got the all-clear (or the “still clear”) after their cancer treatment.
 • Pray for
  • Daniela de Jager who needs a new place to stay
  • George and Lesley Blumrick for a job that can sustain them through the lockdown.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Everyone working in shops and public places (including the cleaners) that God will keep them protected from the Corona virus.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 1 before clicking on the video below. 🙂

 

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.