Afrikaanse Aanlyn Diens: 12 September 2021

Bybelse Leiding vir die COVID-19 Entstof Besluit.

1

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Voorbereiding en Gebed

Goeiemore! Bid hierdie gebed saam om jou hart reg te kry vir die samekoms.

Mag die majesteit van die Here   vir ewig duur;   mag die Here Hom verheug in sy werke,  Hy wat na die aarde kyk   en dit bewe,   wat aan die berge raak,   en hulle rook.    Ek wil vir die Here sing   solank ek leef,   ek wil my God besing   solank ek bestaan.

Amen

Psalm 104:31–33

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE:
  • 13de Kai Pratt;
  • 14de Barry Truelove.
 • HUWELIKSHERDENKINGS
  • Geen
 • RISCHMULLERS OP VERLOF

  • Die Rischmuller familie is op verlof eerskomende week (14 – 20 Sept). As u enige hulp nodig het tydens hierdie tyd, kontak asb vir Mark Symons of Craig Boswell. (Alwyn Vorster is ook weg vir die week)
 • GEEN KING’S KIDS WEEK TYDENS OKTOBER VAKANSIE😢

  • Na baie gebede en bespreking het ons (weens verskeie redes) besluit om hierdie jaar nie King’s Kids Week te hou nie. (Ons het gehoop om dit uit te stel na die skoolvakansie in Oktober)

  • Ons is besig om te bid, te dink en te beplan om vorentoe te gaan met ons kinderbediening.

   1. BID ASB SAAM OOR DIE PAD VORENTOE

   2. INDIEN U BETROKKE WIL WORD MET U KINDERBEDIENING, LAAT CAREL-J ASSEBLIEF WEET

 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • As u nog nie ‘n POPI vorm ingevul het nie, doen dit asb so gou as moontlik 🙂

  • Die POPI-wet vereis dat ons (en alle organisasies in Suid-Afrika) u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te stoor / publiseer.
  • Kan u dus ‘n ander vorm invul met u besonderhede wat u ook vra om spesifiek toestemming te gee om u inligting te stoor en te publiseer, tesame met u handtekening.
  • U kan die onderstaande vorm aflaai, of u kan dit by die inligtingstafel in die kerk kry.
   Form to Gather Information from People for Church
  • Stuur asseblief die voltooide vorm ASAP aan Carel-J
 • HELP PLAASLIK

  • HELP ETES MAAK VIR MENSE VAN DIE KERK. As u op ‘n ad hoc -basis kan help om maaltye te voorsien vir mense in die kerk wat bv. siek is, kontak Charlotte Swart (0727606330) sodat sy u naam op die lys kan voeg.

  • BADISA VOEDSELPAKKIES – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat gedurende hierdie tye nie in staat is om hulself te onderhou nie. Hulle pak en lewer kospakkies by hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items in die houers wat by SPAR en OK aangebied word, te koop en te plaas.
  • Kontak Carel-J as u emosioneel en geestelik sukkel en berading benodig.
  • Kontak Carel-J of een van die ouderlinge as u fisiese behoeftes het.

3) Getuienis

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) Offerande

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

 

5) GEBED

 • MENSE OP DIE BULLETIN VIR WIE ONS VANDAG BID:
  •  Paul, Janine and Hantie de Villiers,
  • Anthony and Gillian Smith.
 • PRYS-ITEMS

  • Prys die Here dat Sharn besig is om te herstel van COVID-19.
 • PRAYER REQUESTS:

  • GESONDHEIDSPROBLEME Bid vir mense wat te doen het met gesondheidsprobleme: Martha, Godwin,  Yvonne en haar dogter Desiree, Garness, Sue (Delene se suster), Janine de Villiers
  • Bid vir alle mense wat in publieke plekke werk waar hulle met baie mense in kontak is. Bid dat hulle beskerm word teen COVID-19.
  • Bid vir die areas in die land (bv Oos Kaap) waar reen dringend nodig is.
  • Bid asseblief vir die hospitale in die Tuinroete (insluitend Riversdal). Bid vir die dokters en die ander mediese personeel vir krag en uithouvermoë

7) LOFSANG

 

8) Nagmaal

Daar is vandag geen nagmaalvideo nie, want ons wil u aanmoedig om self nagmaal te hou. Of u alleen is of saam met u gelowige gesin. 

Hier is ‘n teks wat u kan help daarmee:

 

1 Korintiers 11:23–26 (AFR2020)

 23 Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem, 24 en nadat Hy die seëngebed uitgespreek het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam – ter wille van julle. Doen dit om My in herinnering te bring.”  25 So ook met die beker ná die ete, met die woorde: “Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, om My in herinnering te bring.” 26 Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat Hy kom.

9) BOODSKAP

 

10) Laaste Lied

11) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s