Afrikaanse Samekoms: 3 Mei 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
jd A009 20200503 - Johannes die Doper ontmoet Jesus

1) VOORBEREIDING

Kyk asb hierdie kort video voor u die diens begin

2) GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 32:7–11 (AFRIKAAN)
32:7 U is vir my ’n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Sela
32:8 Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.
32:9 Moenie onverstandig wees nie, soos ’n perd of ’n muil wat met ’n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei.
32:10 Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde.
32:11 Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel, alle opregtes

Amen

3) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • Geen waarvan ek weet nie, stuur asb u inligting as ek u gemis het!
   • Ek is steeds besig om’n  databasis op te stel met verjaarsdae en huweliksherdenkings. Ek sal dit uitstuur hierdie week vir korreksie
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Gedurende die maand Mei het ons ‘n persoonlike uitreik en ons wil almal van u nooi om deel te neem. Dis baie eenvoudig: jy bid dat die Here iemand op jou hart plaas en bid ook hoe jy die persoon kan seën op ‘n praktiese manier om so die liefde van Jesus te wys. Toe ons die “uitreik” beplan het, het ons gehoop vir mense wat ander se gras kan sny, oornooi vir etes, ens. Maar met die COVID-19 pandemie sal ons wys en slim moet wees om interessante, wettige maniere te kry om mense te seën.

MEI Seeninge aan jou.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.
 • Bid vir die regering om wyse besluite te neem

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir sendelinge reg oor die wêreld wat ook inperkings beleef tydens die COVID-19 pandemie. Bid dat die Here die pandemie sal gebruik om nuwe deure oop te maak sodat hulle die Goeie Nuus na meer mense kan neem.

7) Nagmaal

Soos ek in die begin in die video gesê het, moedig ons elke huis aan om self nagmaal te hou (al is u alleen by die huis). Kry die elemente (brood en wyn/druiwesap) gereed en gebruik die volgende raamwerk om u te lei deur die nagmaal. 

a) Lees die volgende teks wat vir ons wys waaraan die brood ons herinner.

1 Korintiërs 11:23–24 (AFRIKAAN)
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

b) Laat iemand bid en die Here dank dat Hy sy lewe as losprys aan die kruis gegee het om ons sondeskuld te betaal.

c) Breek die brood, deel uit en laat elkeen in sy eie tyd eet.

d) Lees die volgende teks om ons te wys waaraan die wyn/druiwesap ons herinner.

1 Korintiërs 11:25–26 (AFRIKAAN)
Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.” Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom

e) Laat iemand bid en die Here dank vir sy perfekte bloed wat die Nuwe Verbond van genade aan ons gebring het.

f) Deel die wyn/sap uit en laat almal saamdrink.

g) Laat iemand bid om die Here te dank dat ons ook deel kan hê aan sy dood en opstanding.

6) Boodskap: Lesse uit Johannes die Doper se ontmoetings met Jesus

U kan u Bybel oopmaak by Mattheus 3 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s