Afrikaanse Samekoms: 12 Julie

GROTER AS ‘N OORMAG DEMONE

img2.png
Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 46:9–12
Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring:
die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur.
Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.
Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting.

Amen

2) AFKONDIGINGS

 • WANNEER GAAN ONS WEER BYMEKAAR KOM? Dit is ‘n moeilike besluit met baie dinge wat oorweeg moet word. Met die uitbreek van die COVID-19 wat vinnig in Suid-Afrika groei, is dit nou die tyd om fisiese kontak te vermy. As u iets kan doen sonder om iemand fisies te ontmoet: doen dit so. Dit geld ook vir ons Sondagbyeenkomste. Maar in die komende weke sal die ouderlinge bespreek wat die beste manier is om vorentoe te beweeg.
 • KING’S KIDS ONLINE! Omdat ons nie op die oomblik King’s Kids Vrydae by die skool kan doen nie, het ‘n deel van die groep ‘n aanlyn King’s Kids begin. Die videos is alles in Afrikaans so deel asb met mense wat Afrikaanse laerskool kinders het. Ons hoop om weekliks ‘n nuwe video vry te stel: kingskids.org.za
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Niemand van wie ons weet nie!
   • As ons u verjaarsdag gemis het, laat weet ons asb!
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help
 • HELP BADISA SOP MAAK. As u wil kan u Badisa help deur sop te maak vir hulle. Van Maandag af gaan hulle net vir die kinders kos maak, omdat die ouers nou weer kan werk / werk soek. Kontak asb vir BADISA as u kan help: 028 754 2203

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

 

6) Nagmaal

Vandag gaan elke huis by hulself nagmaal hou. Het u dit al voorheen gedoen? Daar is geen gebooie in die Bybel wat sê net die pastoor/dominee mag dit doen en dat dit by die kerk moet wees nie. 🙂 As u alleen tuis is, praat / bid hierdie woorde hardop om die goedheid van God te verkondig!

a) Lees die volgende gedeelte om u te herinner aan die doel van die brood

1 Korintiërs 11: 23–24 
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

b) Laat iemand bid om God te dank vir die brood wat sy liggaam verteenwoordig wat aangebied is ter vergewing van ons sondes.

c) Breek en deel die brood uit en eet op u eie tyd.

d) Lees die volgende gedeelte om u te herinner aan die doel van die wyn / druiwesap

1 Korintiërs 11: 25–26 
Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.” Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom

e) Laat iemand bid om God te dank vir die nuwe genadeverbond wat deur die perfekte bloed van Jesus Christus ingestel is

f) Deel die bekers/glasies uit en drink saam.

g) Laat iemand bid om God te dank dat ons deel kan neem aan sy dood en lewe.

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt.
  • Sommige personeellede van ouetehuise en versorgingsfasiliteite (bv. Connie Lugg in Kaapstad) moet permanent by hul werk bly om die inwoners veilig te hou. Bid vir hulle, want hulle mag nie gedurende hierdie tyd kontak met hul families hê nie.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir die leiding van God in die pad vorentoe. Bid vir die wysheid oor wanneer en hoe ons moet begin saamkom. Bid vir elkeen van ons dat ons passievol en doelbewus sal wees om kerk te laat gebeur op ander maniere terwyl fisieke groot vergaderings nie wys is nie.

7) Boodskap: GROTER AS ‘N OORMAG DEMONE

U kan u Bybel oopmaak by Lukas 8:26-32 & 38-39 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

+

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s