Afrikaanse Aanlyn Diens: 4 Julie 2021

 Wie is jy? Waar is jy?

Reeks: [Stap die Pad van Woord en Krag]

2

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Voorbereiding en Gebed

Goeiemore! Bid hierdie gebed saam om jou hart reg te kry vir die samekoms.

Here, U ondersoek my   en U ken my   

U is die een wat my sit en opstaan ken;   U verstaan van ver af   wat ek in gedagte het.  

My omswerwinge en waar ek rus –  U het dit afgemeet;   al my paaie is aan U bekend.

Amen

Psalm 139:1–3 (AFR2020)

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE:
  • 4de Sureth Badenhorst
 • HUWELIKSHERDENKINGS
  • 30ste Desmond en Cornelia Schoombie
 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • Die POPI-wet vereis dat ons (en alle organisasies in Suid-Afrika) u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te stoor / publiseer.
  • Kan u dus ‘n ander vorm invul met u besonderhede wat u ook vra om spesifiek toestemming te gee om u inligting te stoor en te publiseer, tesame met u handtekening.
  • U kan die onderstaande vorm aflaai, of u kan dit by die inligtingstafel in die kerk kry.
   Form to Gather Information from People for Church
  • Stuur asseblief die voltooide vorm ASAP aan Carel-J
 • KING’S KIDS WEEK UITGESTEL TOT (DV) DIE OKTOBER SKOOLVAKANSIE

  • Weens die 3de golf, die huidige beperkings van vlak 4-uitsluiting en die verandering van die skoolkalender, sal ons op die oomblik nie die King’s Kids Week kan hou nie. Ons hoop en bid dat ons dit veilig en verstandig sal kan doen gedurende die Oktobervakansie.
  • As u dit nog nie gedoen het nie, kan u kinders / kleinkinders intussen na die aanlynprogram wat ons verlede jaar geskep het, gaan kyk:  http://kingskids.org.za/kko
  •  
  • KKW2021 poster - FINAL v3 - afr
 1. HULP BENODIG? Kontak Carel-J as u emosioneel en geestelik sukkel en berading benodig.
  Kontak Carel-J of een van die ouderlinge as u fisiese behoeftes het.
 2. HULP AAN DIE WAT SIEK IS MET COVID-19. Ons wil diegene help wat in selfkarantyn moet wees omdat hulle siek is met COVID-19 of wat in kontak was met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  a) Laat weet ons as u siek word of u in kwarantyn moet gaan. Laat weet ons watter soort hulp u benodig. Bv. hulp met die koop van kruideniersware, etes aflewer, ens.
  b) Ons het vrywilligers nodig wat hiermee kan help (kos koop / maak en aflewer). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 3. BADISA VOEDSELPAKKIES – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat gedurende hierdie tye nie in staat is om hulself te onderhou nie. Hulle pak en lewer kospakkies by hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items in die houers wat by SPAR en OK aangebied word, te koop en te plaas

3) Getuienis

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) Offering

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

 

5) GEBED

 • MENSE OP DIE BULLETIN VIR WIE ONS VANDAG BID:
  • Jan en Liesl Pieterse,
  • Keith en Veronica Grieve,
  • Johann en Desmi Baard
 • PRYS-ITEMS

  • Dank die HERE dat ons weet dat hy steeds in beheer is te midde van die derde golf van COVID-19.
 • PRAYER REQUESTS:

  • GESONDHEIDSPROBLEME Bid vir mense wat te doen het met gesondheidsprobleme: Martha, Godwin, Gemma Sainsbury, Yvonne en haar dogter Desiree, Garness, Sue (Delene se suster), Babies Thorsten en Morgan, Des Schoombie, Elize (Louise se suster)
  • Bid asseblief vir Godwin wat nog in die Riversdal hospitaal is met bloedruk en suikervlak probleme
  • Bid asseblief vir die kinders van Johan en Maryna Oosthuizen in Pretoria. Woolworths is besig om lyste op te stel van die organisasies waaraan hulle kos sal skenk. Bid asseblief dat hulle weer by hierdie donasies ingesluit sal word. Die voervelde op hul plaas is ook kwaadwillig afgebrand. Hulle kon die diere gelukkig red. Bid asseblief omdat hulle verpletter is.

7) LOFSANG

 

8) Nagmaal

Daar is vandag geen nagmaalvideo nie, want ons wil u aanmoedig om self nagmaal te hou. Of u alleen is of saam met u gelowige gesin. 

Hier is ‘n teks wat u kan help daarmee:

 

1 Korintiers 11:23–26 (AFR2020)

 23 Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem, 24 en nadat Hy die seëngebed uitgespreek het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam – ter wille van julle. Doen dit om My in herinnering te bring.”  25 So ook met die beker ná die ete, met die woorde: “Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, om My in herinnering te bring.” 26 Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat Hy kom.

9) BOODSKAP

9) Laaste Lied

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s