Afrikaanse Aanlyn Diens: 5 September 2021

Hoe ware verkiesing lyk: #2 HEILIGE GEES.

4

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Voorbereiding en Gebed

Goeiemore! Bid hierdie gebed saam om jou hart reg te kry vir die samekoms.

8 Laat my in die môre   van u troue liefde hoor,   want op U vertrou ek.   Wys my die pad wat ek moet loop,   want na U is my verlange.   9 Red my van my vyande, Here;   na U vlug ek.   10 Leer my om te doen   wat vir U aanvaarbaar is,   want U is my God.   U goeie Gees moet my lei   op gelyk grond.

Amen

Psalm 143

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE:
  • 11de Sonja Margerison.
 • HUWELIKSHERDENKINGS
  • Geen
 • GEEN KING’S KIDS WEEK TYDENS OKTOBER VAKANSIE😢

 • Na baie gebede en bespreking het ons (weens verskeie redes) besluit om hierdie jaar nie King’s Kids Week te hou nie. (Ons het gehoop om dit uit te stel na die skoolvakansie in Oktober)

 • Ons is besig om te bid, te dink en te beplan om vorentoe te gaan met ons kinderbediening.

  1. BID ASB SAAM OOR DIE PAD VORENTOE

  2. INDIEN U BETROKKE WIL WORD MET U KINDERBEDIENING, LAAT CAREL-J ASSEBLIEF WEET

 • POPI (Protection Of Personal Information) Act

  • As u nog nie ‘n POPI vorm ingevul het nie, doen dit asb so gou as moontlik 🙂

  • Die POPI-wet vereis dat ons (en alle organisasies in Suid-Afrika) u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te stoor / publiseer.
  • Kan u dus ‘n ander vorm invul met u besonderhede wat u ook vra om spesifiek toestemming te gee om u inligting te stoor en te publiseer, tesame met u handtekening.
  • U kan die onderstaande vorm aflaai, of u kan dit by die inligtingstafel in die kerk kry.
   Form to Gather Information from People for Church
  • Stuur asseblief die voltooide vorm ASAP aan Carel-J
 • HELP PLAASLIK

  • HELP ETES MAAK VIR MENSE VAN DIE KERK. As u op ‘n ad hoc -basis kan help om maaltye te voorsien vir mense in die kerk wat bv. siek is, kontak Charlotte Swart (0727606330) sodat sy u naam op die lys kan voeg.

  • BADISA VOEDSELPAKKIES – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat gedurende hierdie tye nie in staat is om hulself te onderhou nie. Hulle pak en lewer kospakkies by hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items in die houers wat by SPAR en OK aangebied word, te koop en te plaas.
  • Kontak Carel-J as u emosioneel en geestelik sukkel en berading benodig.
  • Kontak Carel-J of een van die ouderlinge as u fisiese behoeftes het.

3) Getuienis

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) Offerande

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

 

5) GEBED

 • MENSE OP DIE BULLETIN VIR WIE ONS VANDAG BID:
  •  Paul, Janine and Hantie de Villiers,
  • Anthony and Gillian Smith.
 • PRYS-ITEMS

  • Sue (Delene se suster) se kanker gewas het nie gegroei nie. Sy bedank almal wat vir haar gebid het.
  • Dank die Here vir al die reen wat hier en elders geval het.
  • Dank die Here vir almal wat reeds gesond geword het van COVID-19
  • Dank die Here dat soveel mense al die inenting kon kry.
 • PRAYER REQUESTS:

  • GESONDHEIDSPROBLEME Bid vir mense wat te doen het met gesondheidsprobleme: Martha, Godwin,  Yvonne en haar dogter Desiree, Garness, Sue (Delene se suster), Janine de Villiers
  • Bid vir alle mense wat in publieke plekke werk waar hulle met baie mense in kontak is. Bid dat hulle beskerm word teen COVID-19.
  • Bid vir die areas in die land (bv Oos Kaap) waar reen dringend nodig is.
  • Bid asseblief vir die hospitale in die Tuinroete (insluitend Riversdal). Bid vir die dokters en die ander mediese personeel vir krag en uithouvermoë

7) LOFSANG

 

 

8) BOODSKAP

 

10) Laaste Lied

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s